ACTUEEL

Cosis en Assen starten horizontaal toezicht in sociaal domein

Zorgorganisatie Cosis en de gemeente Assen starten een gezamenlijk project gericht op de invoering van horizontaal toezicht in het sociaal domein. Met deze samenwerking willen de partijen het aantal controles naar de juiste besteding van het zorggeld te verminderen. De partijen hopen zo de kwaliteit van de declaraties te verbeteren en de administratieve lasten te verlagen.

De pilot 'Horizontaal toezicht in het sociaal domein' richt zich in Assen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Cosis en de gemeente gaan aan de slag met het verbeteren van het gehele proces, van zorgtoewijzing en -registratie tot declaratie en verantwoording van zorggelden. Als dit op orde is, krijgt de zorgaanbieder meer ruimte voor de doorontwikkeling van de inhoud van de zorg- en dienstverlening voor de cliënt.

Controles

Sinds de overheveling van zorgtaken naar gemeenten in 2015 zijn de kosten voor zorginstellingen om zich te verantwoorden over de geleverde en gedeclareerde zorg toegenomen. Zowel gemeenten als zorgaanbieders zijn verplicht om goede controles uit te voeren naar de juiste besteding van zorggeld. Dit kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn voor alle partijen, omdat zorgaanbieders soms meermalen worden gecontroleerd op dezelfde zaken. Met horizontaal toezicht wordt er vooraf in gezamenlijkheid vastgesteld aan welke eisen, bij zowel de gemeente als de zorginstelling, de processen moeten voldoen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top