ACTUEEL

Ggz komt met standaarden voor goede zorg

Partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben 35 kwaliteitsstandaarden voor goede zorg ontwikkelend en aangeboden bij Zorginstituut Nederland. Als ze voldoen aan de criteria van het van Zorginstituut worden ze opgenomen in het register als gezamenlijke norm voor goede zorg.

De afgelopen jaren heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Het Zorginstituut verscherpt de toetsing door partijen te vragen om de doelmatigheid en handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden te onderbouwen. Daarnaast gaat het Zorginstituut risicogericht toetsen of invoering van een kwaliteitsstandaard tot substantiële meerkosten leidt. Zo nodig vraagt het Zorginstituut de NZa om advies over de eventuele budgetimpact en de IGJ over de handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden.

Voor de toetsing heeft het Zorginstituut maximaal 3 maanden nodig. Naast de 35 kwaliteitsstandaarden die nu aangeboden zijn, staan er nog 8 op de planning van de Meerjarenagenda. De 43 kwaliteitsstandaarden samen dekken minstens 80 procent van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top