ACTUEEL

Rijnstate gebruikt uitkomstdata bij samen beslissen

Artsen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gebruiken sinds kort in hun spreekkamer een overzicht met zowel medische uitkomsten als door patiënten gerapporteerde uitkomsten van zorg. De artsen zetten het overzicht in om in samenspraak met de patiënt te beslissen over vervolgstappen in de behandeling.

Rijnstate gebruikt de overzichten met behandelresultaten inmiddels bij verschillende behandelingen, waaronder prostaatkanker, staaroperaties en een heup of een knieprothese. Naast medische informatie, zoals complicaties, heropnames en sterftecijfers, staan in de overzichten uitkomsten van de vragenlijsten van zogeheten Patient Reported Outcome Measures (PROMs). In PROMs-onderzoek wordt voor en na de behandeling gemeten hoe de patiënt zijn gezondheid ervaart en wat het effect van de behandeling is op zijn kwaliteit van leven.

Carl Wijburg, uroloog bij Rijnstate is enthousiast over de nieuwe aanpak: "Het werkt echt heel goed. In de spreekkamer pak ik het overzicht erbij en met de patiënt bespreek ik het resultaat van de behandeling. De patiënt ziet daarbij zijn eigen gegevens, maar ook het gemiddelde van alle geopereerde patiënten in Rijnstate. Zo kan de patiënt ook zien hoe het herstel normaal gesproken verloopt, dit helpt bij de verwachtingen."

Prostaatkanker 

Voor de behandeling van prostaatkanker werkt Rijnstate samen met verschillende andere ziekenhuizen uit de regio. Patiënten komen naar het prostaatkankercentrum van Rijnstate voor een operatie. "Met onze partnerziekenhuizen bespreken we ook de resultaten van de behandelingen. Op deze wijze leren we veel van elkaar en verbeteren we uiteindelijk de zorg", aldus Wijburg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK)

26 juni 2018

NFK ziet een duidelijke meerwaarde van het gebruik van PROMs en PREMs in de oncologische zorg en vindt dat alle kankerpatiënten hier zo spoedig mogelijk van moeten kunnen profiteren. De uitkomsten van de patiëntenvragenlijsten geven inzichten voor samen beslissen, dragen bij aan een betere behandeling, en daarmee aan betere zorg voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg.
NFK initieert in samenwerking met een aantal oncologische afdelingen van 5 ziekenhuizen een bewustwordingscampagne: Catharina Ziekenhuis (longkanker), Haaglanden Medisch Centrum (borstkanker en gynaecologische kankers), OLVG (borstkanker), Radboudumc (hoofdhalskanker) en UMCU (afdeling radiotherapie: borstkanker, rectumkanker, botuitzaaiingen). Deze ziekenhuizen zetten zich van 25 juni tot het einde van het jaar 2018 extra in om patiënten te stimuleren de vragenlijsten in te vullen en zullen het effect van de campagne op het aantal ingevulde vragenlijsten gaan meten. Andere ziekenhuizen kunnen de campagnemiddelen, zoals de posters en animatievideo, ook inzetten om de patiëntenvragenlijsten onder de aandacht te brengen. Deze middelen zijn te downloaden via de website: nfk.nl/promprem

Top