HRM

ZGT bekijkt risico’s in proefdialoog met personeel

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) heeft een pilot afgerond waarin risico’s voor medewerkers anders in kaart worden gebracht. De tool daarvoor is ontwikkeld door Riepair, samen met Stichting IZZ. De begrippen ‘dialoog’ en ‘digitaal’ staan daarbij centraal, zo bleek op 21 juni tijdens de presentatie aan collega-zorgorganisaties uit het oosten van Nederland.

Zorginstellingen zijn verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) te doen naar onder andere de veiligheid van werkprocessen, vastgoed of gevaarlijke stoffen. De meeste zorginstellingen hebben dat goed voor elkaar. Ze produceren keurig een analyse en plan van aanpak. Maar de rapportage belandt vaak letterlijk onder in een la. En op de werkvloer leeft het al helemaal niet. Teams of teamleiders worden wel bevraagd, maar een manager heeft dan al veel uren besteed aan het knippen en plakken in de honderden vragen. Zo ontstaat er nooit een integraal beeld van de organisatie.

Dynamisch

Ook binnen ZGT leefde de RIE in de oude vorm niet. De Ziekenhuis Groep Twente, met 3100 medewerkers in locaties Almelo en Hengelo, had wel wat anders aan het hoofd. "We zaten midden in een organisatie en waren bezig te overleven", zegt beleidsmedewerker Thea Teijema. "Maar dat biedt ook kansen voor een RIE", vult collega Ramon Kamphuis aan. Ze wilden van een statisch naar een dynamisch systeem. Dat paste binnen hun ambitie om arbo binnen ZGT te vitaliseren, onder het motto veilig, gezond en met plezier. Dus toen Riepair en IZZ hen benaderden om hun nieuwe systeem verder te ontwikkelen, deden ze mee.

Dossiers

De vraagpunten verschillen op elke afdeling en op elk niveau. Ze zijn nu makkelijk te selecteren. Inmiddels zijn bij ZGT de vragen en plannen van aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau ingevoerd. Er komt geen ‘RIE-boek’ meer, maar alles is na inloggen digitaal te bekijken. De resultaten worden met betrokkenen in open dialoog besproken en vastgelegd. En de resultaten dáárvan ook weer. Zo is de RIE geen eenmalige exercitie meer, maar een continu proces. Binnen ZGT werken leidinggevenden nu aan het opbouwen van een eigen ‘veilig en gezond werken’-dossier per afdeling. Daaraan kan van alles worden toegevoegd, van medewerkerstevredenheidonderzoek tot vastgoedinspecties op locatie. De inspecties en de OR kunnen makkelijk meekijken.
"Het systeem faciliteert de dialoog als werkwijze, en je hebt alle informatie bij elkaar", vat Kamphuis samen. Want ook de actuele arbo wet- en regelgeving is er in verwerkt. De dossiers zijn op alle devices te benaderen.

Na de pilot volgt een belangrijke stap voor de ZGT. Dat is die van prioriteit en waarde toekennen aan elk risico. Een hele klus, want die weging verschilt per afdeling. Die wordt gedaan in overleg met de teams en de OR.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top