ACTUEEL

Meldpunt NU’91 moet agressie in zorg voorkomen

Zorgpersoneel kan vanaf donderdag via internet suggesties en voorbeelden melden om agressie op de werkvloer tegen te gaan. NU'91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, heeft daarvoor een speciaal meldpunt ingesteld.

Aangifte

De organisatie constateert dat werknemers in de zorg steeds vaker kampen met agressie op de werkvloer. NU'91 vindt dat er altijd aangifte moet worden gedaan van intimidatie of geweld, maar wil eigenlijk die incidenten voorkomen.

Tips en suggesties

Via het meldpunt kunnen verpleegkundigen, artsen, receptionisten en schoonmakers tips en suggesties geven, maar ook vermelden hoe hun instelling werkt aan een veilige omgeving. (ANP)

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Zeevat

19 februari 2010

Het grootste probleem in de zorg is een uiting van de totale schizofrenie in onze samenleving, die zich uit in een intellectueel bepaald medisch bolwerk dat een gevoelsmatige afhankelijkheid kweekt ten opzichte van de eenzijdig inttellectueel opgeleide 'deskundigen'. Werkelijke zorg komt voort uit een werkelijke verbinding met de ander mens en dit is een gevoelsmatige kwestie. De profeesionals worden opgeleid in kille intellectuele afstandelijkheid, die de zorgvragers reduceert tot een nummer, een geval of een kwaal.Daarnaast is het grootste probleem in de zorg dat de intellectueel bepaalde medische opleidingen zijn gekocht door de farmaceutische industrie, die daarmee en door de gepatenteerde fabricage van chemische producten haar belangen heeft veilig gesteld. Hierdoor zijn de opleidingen aangepast aan de behoeften van de farmacie in plaats van aan die van de zorgvragers. Deze totale belangeverstrengeling moet ontmanteld worden, wil zorg werkelijk zorg kunnen zijn.

Zeevat

19 februari 2010

Als aanvulling op bovenstaande wil ik nog kwijt, dat de agressie tegen hulpverleners alles te maken heeft met hoe onze schizofrene gevoelsarme samenleving is vormgegeven. Wanneer zowel de hulpvragers als hulpverleners van jongs af geleerd wordt hun gevoelens te onderdrukken en rationaliteit de boventoon te laten voeren, dan wordt dat gevoelsleven een stuwmeer dat ergens een keer over moet lopen. Dit is in eerste instantie natuurlijk een individuele zaak, daar een ieder verantwoordelijk is voor het eigen doen en laten en de gevolgen daarvan, maar het is wel zeker ook een maatschappelijk geschapen probleem.Men kan daar allerlei mogelijke middelen voor verzinnen, vaak repressief, om het tegen te gaan. Het is echter een feit dat dezelfde manier van denken die de problemen schept nooit de oplossing daarvoor aan kan dragen. Een werkelijke verandering vraagt een totale cultuuromslag binnen de samenleving. De rest is een doekje voor het bloeden.

Top