HRM

Verpleeghuiszorg maakt afspraken voor 'radicale vernieuwing'

De beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg' wil deze zomer al concrete stappen zetten om de ouderenzorg te hervormen. De betrokken zorgorganisaties hebben dat deze week afgesproken.

De beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg' wil ingaan op de maatschappelijke roep om betere verpleeghuiszorg. Zo'n vijftig organisatie hebben zich inmiddels  aangesloten. Volgens de beweging is de huidige verpleeghuiszorg steeds meer een "medisch model gaan volgen" en wordt de zorg "gedicteerd door regels en protocollen".

In plaats daarvan wil de beweging toe naar "verpleeghuiszorg, waarin mensen het belangrijkst zijn en niet de regels. Waar het gaat om wat er speelt in de relatie tussen de bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers. Om hun persoonlijke behoeften en wat voor hen van waarde is. Verpleeghuiszorg waar mensen zoveel mogelijk zeggenschap over hun dagelijks leven kunnen behouden".

'Van regels naar relaties'

Die gedroomde verpleeghuiszorg vraagt om een radicale vernieuwing van de huidige verpleeghuiszorg, stelt de groep. Om de focus in de sector verder te verschuiven "van regels naar relaties", willen de betrokkenen "ontmoetingsplekken creëren om structureel heel concreet te kunnen leren en verbeteren".

Dat vergt volgens hen leiderschap van iedereen die bij verpleeghuizen betrokken is, op alle niveaus. Zodat een ieder via zijn eigen activiteiten verder kan bijdragen aan menswaardig zorgen, wonen en leven. "Om dit echt duurzaam te kunnen organiseren, moet je starten bij de opleiding van mensen - die volgens de aanwezigen nu vaak nog niet gericht is op het faciliteren van welbevinden en daarmee gezondheid van mensen in de meest brede zin van het woord", aldus de beweging.

Pool

Betrokkenen organiseren nu een vervolg. Er wordt begonnen met het delen van goede ervaringen en van voorbeelden waar mensen vanaf willen via het online platform www.radicalevernieuwing.nl. Waar iedereen via de 'doe mee'-pagina’s zelf berichten en persoonlijke profielen kan delen en makkelijk contact met anderen kan leggen. Er wordt verkend hoe deze plek verder ingezet kan worden om mensen verder te verbinden, zoals rondom actuele thema’s of (gelegenheids)netwerken.

Daarnaast wordt een pool gevormd van mensen met specifieke kwaliteiten/vaardigheden waar betrokkenen een beroep op kunnen doen. Zodat zij gebruik kunnen maken van elkaars medewerkers’ kennis en ervaring in het vernieuwen van de verpleeghuiszorg.

Ook werkgeversvereniging Actiz, zorgkantoor Zilveren Kruis, LOC Zeggenschap en het ministerie van VWS dragen bij aan de beweging.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

29 juni 2018

Dat klinkt inderdaad nogal radicaal, maar ik mis waar het mee zou moeten beginnen: een kwalitatief goede en administratief laagbelastende consumenttevredenheidsmeting. Waarvan de resultaten concrete verbeter- en complimentpunten geven en die veranderende consumentwensen registreert.

Top