ACTUEEL

Amsterdamse jeugdzorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie jeugdzorg heeft de sector jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) onder verscherpt toezicht geplaatst

Kwaliteit onvoldoende verbeterd

De inspectie heeft hiertoe besloten na het onderzoek “Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen” bij BJAA. De inspectie constateerde dat de kwaliteit van het risicomanagement te weinig was verbeterd ten opzichte van een eerder inspectie-onderzoek in 2008.

Risicomanagement

BJAA past haar risicomanagement onvoldoende systematisch toe op de kinderen die onder haar toezicht zijn gesteld. Hierdoor bestaat volgens de inspectie de kans dat risico’s voor de veiligheid van deze kinderen over het hoofd worden gezien en onvoldoende worden bewaakt en beschermd. Met risicomanagement bedoeld in inspectie het onderzoeken, taxeren en beperken van het risico op voor het kind ernstige bedreigende gebeurtenissen.

Landelijk onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek. Alle vijftien bureaus jeugdzorg en de drie landelijk werkende gezinsvoogdij-instellingen zijn op hetzelfde thema onderzocht.

Verbeterplan

BJAA heeft op verzoek van de inspectie een plan van aanpak opgesteld, waarin verbetermaatregelen staan om te zorgen dat de kwaliteit van het risicomanagement verbetert. De inspectie volgt BJAA het komende jaar nauwlettend in het kader van het verscherpt toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top