Tech

'Digitalisering is cruciaal om zorgkosten in de hand te houden'

Om de zorgkosten te beteugelen en om te voldoen aan nieuwe regelgeving is digitalisering noodzakelijk. De digitale middelen die ziekenhuizen op dit moment inzetten, schieten tekort. Dit stelt ABN AMRO in het rapport 'Eerste hulp bij zelfredzaamheid'.

Volgens de bank moeten alle Nederlanders vanaf 1 juli 2020 digitaal inzicht in hun medische gegevens kunnen hebben. Hiervoor is echter een inhaalslag nodig bij ziekenhuizen: slechts 34 van de 78 ziekenhuizen in Nederland bieden nu een online patiëntportaal aan. Bovendien krijgen patiënten niet bij elk portaal inzicht in medische gegevens of onderzoeksresultaten en is er van online interactie tussen arts en patiënt niet of nauwelijks sprake.

Zorg het ziekenhuis uit

"Om de zorgkosten in de ziekenhuizen gelijk te houden, moet een deel van de zorg het ziekenhuis uit. Daarnaast moeten ziekenhuizen de manier waarop zij zorg verlenen anders indelen en hun digitale relatie met de patiënt versterken", zegt Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO. "Dit betekent dat ziekenhuizen de manier waarop zij informatie registeren, moeten standaardiseren."

Door standaardisatie wordt het mogelijk om gegevens met patiënten te delen via een platform waar alle informatie van zorgverleners op één plek toegankelijk wordt. Verder kunnen patiënten met online tools inzicht krijgen in de behandeling en contact houden met zorgverleners. Van Balen: "Dit vergroot hun zelfredzaamheid, waardoor patiënten minder directe zorg nodig hebben."

Kostenbesparing

Eerder onderzoek wees volgens ABN AMRO uit dat digitalisering een kostenbesparing van 2 miljard euro kan opleveren: bijna 10 procent van de totale kosten van de ziekenhuiszorg. Dit is onder meer mogelijk door patiënten via een online patiëntportaal inzage te bieden in de eigen gegevens en onderzoekuitslagen, zodat zij zelf de regie over hun zorg in handen kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het reduceren van controlebezoeken, het voorkomen van onnodige onderzoeken en buiten het ziekenhuis tot minder ziekteverzuim.

ABN AMRO doet adviezen van de hand over de stappen die ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten zetten om te digitaliseren ten behoeve van de patiënt. Ziekenhuizen moeten gezamenlijke afspraken maken om de standaardisering succesvol te laten verlopen. Daarnaast is het volgens de bank in de uniformiteit van het digitaliseren van belang om af te spreken in welke volgorde er gestandaardiseerd wordt. Zorgaanbieders doen er goed aan te beginnen bij het laaghangend fruit en een persoonlijke gezondheidsomgeving PGO’s in te richten rond ziektebeelden die in Nederland veel voorkomen.

BeterDichtbij

Communicatie tussen arts en patiënt via een online tool moet volgens privacyregelingen op een veilige manier gebeuren. Dit kan volgens ABN AMRO bijvoorbeeld door een externe partij als BeterDichtbij in te schakelen. Deze organisatie heeft een app ontwikkeld op basis van de wensen van de patiënt, waardoor het mogelijk wordt voor patiënten om buiten het ziekenhuis om met alle zorgverleners te communiceren. Het nadeel van de app is volgens ABN AMRO dat deze alleen geschikt is als communicatiemiddel; informatie over het behandelplan en de medicatie ontbreekt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan van der Beek

4 juli 2018

Zorgbestuurders zijn er redelijk aan gewend dat zij gevraagd en ongevraagd adviezen krijgen via de media. Saillant is wel dat Mw. Van Balen van ABN-AMRO spreekt over ziekenhuisportalen en PGO's maar het essentiele verschil tussen die twee niet vermeldt. Om ook nog externe partijen als voorbeeld aan te halen en daar vervolgens de (inderdaad) essentiële beperking van te noemen is saillant. Wat zou de diagnose zijn van een ziekenhuisbestuurder die ABN-AMRO in de onderzoekkamer krijgt. Bestuurders uit de bovenlaag van de bank die hun beklag doen bij De Nederlandse Bank over de werkwijze van hun President Commissaris. Woede en frustratie in de top. Voorlopige diagnose denk ik "Substantieel tekort aan menselijke maat en overdosis aan ego in de bestuurlijke bloedbaan welke sepsis veroorzaakt" Gelukkig hebben we zorgbestuurders die daar wel raad mee weten en past banken voorlopig enige bescheidenheid en een aanmoediging tot zelfreflectie.

Top