ACTUEEL

Run op deelname haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg

Zorginstellingen kunnen zich niet meer aanmelden voor de haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg voor dementerende ouderen van 2010. Zo’n 113 instellingen hebben zich aange,meld, terwijl er maximaal 87 kunnen meedoen.De studies zijn onderdeel van het stimuleringsprogramma Kleinschalige zorg van VWS en worden uitgevoerd door Syntens.

Diversiteit in zorgaanbod

Het ministerie van VWS steekt de komende jaren 71,1 miljoen euro in het stimuleringsprogramma kleinschalige zorg voor mensen met dementie. Binnen vijf jaar wil VWS 7000 extra plaatsen kleinschalige zorg hebben. Het ministerie wil hiermee meer diversiteit genereren in het zorgaanbod voor de steeds groter wordende groep dementerende ouderen. Zwaar dementerenden krijgen nu voornamelijk zorg en onderdak in een grootschalige setting en hebben hierin weinig keus. Volgens Syntens zien instellingen in dat hier een interessante markt ligt, getuige het grote aantal inschrijvingen in korte tijd. De haalbaarheidsstudie geldt als stap één van het programma voor kleinschalig wonen met dementie.

Kleinschalige zorgconcepten

Het stimuleringsprogramma is niet bedoeld om zo strak mogelijke criteria te ontwikkelen om daarmee op een bepaald soort woonvorm te sturen. “Het draait juist om het scheppen van werkbare kaders voor een toekomstbestendige, kleinschalig georganiseerde vorm van zorg waarin variëteit goed
mogelijk en wenselijk is. Er zijn dan ook geen harde criteria waaraan een kleinschalige zorgconcept dient te voldoen om van succes verzekerd te zijn. Elke organisatie is anders, heeft andere werknemers én bewoners”, aldus Syntens op haar website.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top