ACTUEEL

ZorginnovatieWijzer pakt knelpunten aan

Innovatoren vinden vernieuwingen in de zorgsector lastig en hebben hier veel vragen over. Dit blijkt uit de eerste rapportage van de ZorgInnovatieWijzer (ZIW), het gezamenlijke verwijsportaal van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De ZIW-partijen beloven de knelpunten aan te pakken.

Faciliteren nieuwe zorgontwikkelingen

De ZIW-partijen hebben kondigen bij hun eerste rapportage aan wat zij gaan doen om de knelpunten die binnen hun reikwijdte liggen, aan te pakken. En wat ze gaan doen om nieuwe ontwikkelingen in de consumentenzorg te faciliteren.

Knelpunten oplossen

1. De beleidsregels van de NZa gericht op zorginnovatie, de onderzoekprogramma’s van ZonMw en de pakketbeoordeling door het CVZ worden beter op elkaar afgestemd; eenduidigheid, transparantie en samenhang.
2. Klantgerichtere voorlichting en verwijzing vanuit het gezamenlijke verwijsportaal.
De gebruikers van de ZorgInnovatieWijzer moeten een beter beeld krijgen van de mogelijkheden van het verwijsportaal.
3. De ZIW-partijen gaan beter inzicht verschaffen in de rol die de ZorgInnovatieWijzer kan vervullen voor zorginnovatoren. Ook maken de ZI-partijen een nadere analyse van casussen waarvoor geen mogelijkheden bestaan in de bestaande regelingen, om te bepalen of het CVZ, de NZa en ZonMw alsnog ruimte kunnen bieden.
4. Lacunes in onderzoeks-, bekostigings- en verzekeringsmogelijkheden die buiten
de invloedssfeer van de ZIW-partijen liggen, gaan de ZIW-partijen onder de aandacht brengen bij het ministerie van VWS.

ZorgInnovatieWijzer

De ZIW is bedoeld om zorgvernieuwers gezamenlijk voor te lichten en hen de weg te wijzen naar de regelingen van de initiatiefnemende partijen. Sinds de lancering van de www.zorginnovatiewijzer.nl op 24 juni 2009 is het aantal vragen toegenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top