ACTUEEL

NZa: nog steeds geen echte verbetering wachttijden

NZa: nog steeds geen echte verbetering wachttijden

Inspanningen om wachttijden voor zorg te beperken hebben nog weinig uitgehaald. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz), bij medisch-specialisten en in de ambulancezorg is de gewenste daling van wachttijden uitgebleven. Dat meldt de NZa in een rapportage over de voortgang van de verschillende ingezette wachttijdenprojecten.

Om de wachttijden terug te dringen, heeft de NZa in mei 2017 het Actieplan wachttijden in de zorg opgesteld voor vijf projecten waar toegankelijke zorg voor patiënten centraal staat. In elk van deze projecten ligt de nadruk op een andere zorgsector: medisch-specialistische zorg, ambulancezorg, wijkverpleging, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Een belangrijk deel van de aanpak van wachttijden is het inzichtelijk maken hiervan. Vooral in de ggz slagen nog niet alle aanbieders erin om dit te doen. Een barrière vormde het  format waarin deze moesten worden aangeleverd. "Dit is inmiddels aangepast", schrijft de NZa. "Een andere barrière is dat zorggebruikers nu nog geen directe toegang hebben tot de aangeleverde data. Dit zal worden opgelost zodra de keuzewebsite met de wachttijden klaar is. Naar verwachting is dit in oktober of november."

Omzetplafonds

Opvallend is de rol van zorgverzekeraars bij het weg werken van wachttijden in de ggz. De NZa onderzocht de relatie tussen omzetplafonds bij vrijgevestigde aanbieders en de wachttijden. "Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een omzeteffect waardoor capaciteit onbenut blijft. De totale omvang van het effect is beperkt: het gaat om ongeveer 0,5 procent van de landelijke behandelcapaciteit in de gespecialiseerde ggz. Maar er zijn wel degelijk patiënten die onnodig lang wachten op de juiste zorg", aldus de zorgautoriteit.

Als zorgverzekeraars sneller bijcontracteren zouden deze  patiënten bij vrijgevestigde aanbieders terecht kunnen. Voor de NZa is dit echter geen aanleiding om te pleiten voor verruiming van de omzetplafonds.

Personeelstekorten

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg overschrijden nog steeds de zogeheten Treeknorm, de afgesproken maximaal toelaatbare wachttijden. Gezien de personeelstekorten in verschillende medisch-specialismen verwacht de NZa dat deze overschrijding in de aankomende jaren zal toenemen als er niet meer gebeurt . Hetzelfde geldt voor de electieve zorg.

De NZa verwacht van zorgverzekeraars en aanbieders dat zij meer investeren in initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden en daarbij intensiever samenwerken om deze initiatieven tot een succes te maken. Dit zou tevens in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties moeten gebeuren.

In de langdurige zorg zetten zorgkantoren zich volgens de NZa "volop in om meer zichtbaar te worden voor cliënten". "Zij leveren een actieve bijdrage aan het terugdringen van de wachtlijsten", stelt de zorgwaakhond vast. Toch kan dit nog beter. "Door gerichter contact van het zorgkantoor en de aanbieder met wachtenden zouden spoedopnames wellicht kunnen worden voorkomen. In de komende controles besteden we hier extra  aandacht aan."

Lichtpuntjes

Er zijn ook lichtpuntjes. In de wijkverpleging loopt de wachttijd voor casemanagement dementie terug. Ook wordt wachtlijstbemiddeling bekender bij burgers door inspanningen van zorgverzekeraars en zorgkantoren. "We zien dat er meer gebruik wordt gemaakt van wachtlijstbemiddeling, wat de wachttijd voor individuele gevallen kan verkorten", aldus de NZa.

De beste resultaten worden volgens de zorgautoriteit geboekt als aanbieders en zorgverzekeraars onderling regionaal of per specialisme afspraken maken over de wachttijden. Voor oogziekten bijvoorbeeld hebben oogartsen, optometristen, verzekeraars, huisartsen, beroeps- en patiëntenorganisaties samen met de NZa afspraken gemaakt om de wachttijden terug te dringen. Ook in de ambulancezorg en de langdurige zorg zijn hiervoor bijeenkomsten georganiseerd, waarin good practices over de wachttijden zijn gedeeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top