ACTUEEL

Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring willen fuseren

De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert onderzoeken de mogelijkheden tot een fusie. Na de zomer moet er een 'beslisdocument' liggen dat de organisaties willen voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De drie zorgorganisaties in Noord-Brabant werken al jaren samen, zij willen deze samenwerking intensiveren door samen te gaan. Een belangrijke reden is dat zij door een fusie kwalitatieve zorg ook in de toekomst kunnen blijven bieden. De raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert hebben de ambitie om te fuseren vastgelegd in een intentieovereenkomst. Momenteel buigen de drie ondernemingsraden en drie centrale cliëntenraden zich hierover.

De adviesorganen binnen de drie zorgorganisaties hebben tot 1 september aanstaande de tijd om de bestuurders van advies te voorzien op de ambitie en de inhoud van de intentieovereenkomst. Daarna wordt duidelijk of de intentieovereenkomst getekend wordt en of er een vervolg wordt gegeven aan een verdere uitwerking. Vervolgens worden ook andere belanghebbenden van de drie zorgorganisaties betrokken bij het traject, waarna de formele toestemmingsaanvraag wordt opgestart bij de NZa en ACM.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top