ACTUEEL

Kosten voor premiebetaler stijgen nog geen procent per jaar

Het bedrag dat burgers jaarlijks bijdragen aan de collectieve financiering van zorg in Nederland, is tussen 2012 en 2016 met minder dan 1 procent per jaar gestegen. Dat is een toename van 195 euro per premiebetaler over een periode van vijf jaar.

Dit blijkt uit cijfers van Zorginstituut Nederland op basis van analyses naar de financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tussen 2012 en 2016 is de bijdrage van premiebetalers aan de totale zorgfinanciering (Zvw, Wlz, WMO en Jeugdwet) met 4 procent gestegen. In euro’s uitgedrukt gaat het om een verhoging van 195 euro. De totale hoogte van de zorgfinanciering nam in dezelfde periode toe met 4 miljard euro naar 72,4 miljard euro. Dit komt omgerekend neer op bijna 5.340 euro per premiebetaler.

Grootste stijger

De Zvw was tussen 2012 en 2016 verantwoordelijk voor de grootste plus in de financiering: de kosten stegen van 34,9 miljard euro naar 42,1 miljard euro. De voornaamste oorzaken waren meer specialistische zorg, een toenemend gebruik van dure geneesmiddelen en de overheveling in 2015 van wijkverpleging vanuit de AWBZ naar de Zvw. Wordt er alleen gekeken naar de gestegen financiering binnen de Zvw en wat er vanaf 2012 tot eind 2016 onder deze wet aan zorg is geleverd, dan is er sprake van een kostenstijging van 466 euro per premiebetaler.

Rijksbijdrage

Om de stijging van de maandelijkse zorgpremie voor de Zvw te dempen, heeft het inisterie van VWS in 2015 een tijdelijke rijksbijdrage ingesteld. Als direct gevolg hiervan bedroeg de premiestijging in 2016 niet 19 euro, maar 11 euro. De tijdelijke rijksbijdrage wordt afgebouwd naar nul in 2019.

Transparantie

Met de analyse wil het Zorginstituut een bijdrage leveren aan meer transparantie over de financiële kosten en baten van het zorgstelsel voor de burger. Het bieden van inzicht in hoeveel burgers jaarlijks meebetalen, welke zorg ze daarvoor terugkrijgen en waar de grootste kostenstijgingen zich voordoen, is belangrijk voor het behoud van de solidariteit waarop het zorgstelsel stoelt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top