ACTUEEL

Bezuinigingsoperatie MST damt verliezen flink in

Het Medisch Spectrum Twente heeft 2017 afgesloten met een verlies van vier miljoen. Het resultaat is ten opzichte van 2016 verbeterd met ruim 15 miljoen. De in 2016 ingezette bezuinigingsoperatie lijkt succes te oogsten, maar het ziekenhuis had voorzien dat in 2017 het resultaat niet meer negatief zou zijn. Dat is niet gelukt, maar voor 2018 wordt een positief resultaat van 4 miljoen verwacht.

Het ingebruik nemen van de nieuwbouw en stijgende kapitaallasten drukten in 2017 op de begroting. Dit blijkt uit de toelichting van het bestuur bij de jaarverantwoording over 2017.

Nadat duidelijk werd dat in 2016 een verlies van 14 miljoen zou worden gedraaid, heeft MST fors ingegrepen in de kostenstructuur van het ziekenhuis. In 2017 werden 170 voltijdbanen geschrapt. Ook de materiële kosten gingen naar beneden. Onder meer door scherper inkopen en door besparing op energie en materialen, zo laat het ziekenhuis weten. Ook waren met verzekeraars voor 2017 betere afspraken gemaakt, zodat overproductie wordt voorkomen.

De omzet zag MST stijgen tot 428 miljoen euro, in 2016 was dat 419 miljoen. Voor 2018 is een winst begroot van 4 miljoen euro. In het kader van het reorganisatieprogramma is in 2018 nog een verbetering van 11 miljoen ingeboekt.

Krimp

In 2018 verdwijnen nog eens 150 voltijdbanen, waarna er nog zo’n 2600 fte’s resteren. MST beoogt ook materiële kosten opnieuw te verlagen. In 2019 moet de reorganisatie worden afgerond met een laatste tranche van besparingen op vooral materiële kosten. “Dan zal MST weer financieel gezond zijn en is de continuïteit gewaarborgd”, aldus het bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top