ACTUEEL

NZa wil 7 ton van failliete ggz-aanbieder zien

De rechtbank in Den haag heeft op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het faillissement uitgesproken over de Psycho Informa Groep. Aanleiding is een vordering van meer dan 500.000 euro vanwege onterecht aangevraagde subsidies voor het opleiden van psychologen en psychotherapeuten in 2015 en 2016.

De Psycho Informa Groep is de houdstermaatschappij van Psycho Informa Instellingen. Deze in genderproblematiek gespecialiseerde ggz-aanbieder werd in april failliet verklaard na een vordering van het personeel over achterstallig loon. Uit het faillissementsverslag blijkt dat Psycho Informa in 2016 bijna vijf ton verlies leed op een omzet van circa 1,5 miljoen euro. Belangrijkste schuldeiser is vooralsnog de Belastingdienst met een preferente vordering van 437.000 euro. Enkele andere preferente schuldeisers hebben vordering van 90 mille. Daarnaast wordt er nog eens twee ton geëist door enkele overige schuldeisers.

Vordering

De NZa schaart zich nu met een separate vordering in het rijtje schuldeisers. De NZa keert in opdracht van VWS op aanvraag van zorginstellingen subsidies uit voor (medische) vervolgopleidingen. Uiteraard moeten zorginstellingen aan de NZa verantwoorden hoe zij deze zogenoemde beschikbaarheidbijdrage besteed hebben. De Psycho Informa Groep  heeft ondanks herhaaldelijk verzoek geen verantwoording kunnen overleggen voor de subsidies die zij ontvangen heeft in 2015 en 2016. De vordering van de NZa is inmiddels opgelopen tot meer dan 700.000 euro (inclusief 2017). De NZa heeft het faillissement aangevraagd, omdat de Psycho Informa Groep, ondanks diverse inspanning van de NZa en inschakeling van een deurwaarder, het bedrag niet heeft terugbetaald.

Onbehoorlijk bestuur

De ervaringen van de NZa worden geschraagd door de bevindingen van de curator. In het faillissementsverslag spreekt hij van “gebrekkige administratie en vragen over aansturing”. De nekslag was de aanwijzing eind 2017 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanwege tekortkomingen op het gebied van governance, personeel en dossiervorming. Hierdoor kwamen er geen doorverwijzingen meer en weigerden zorgverzekeraars contracten te verlengen. De curator onderzoekt of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Ook wil de curator weten of er voor het faillissement middelen uit de boedel zijn weggesluisd.

 Schorsing

Oprichter, enig aandeelhouder, bestuurder en hoofdbehandelaar Tanja van Hengel kreeg het al eerder met instanties aan de stok. Zij werd in augustus 2017 voor de duur van een half jaar geschorst in het register van gz-psychologen wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. Bij de schorsing hoort een proeftijd van twee jaren, die doorloopt tot augustus 2019. Blijkens de website van transgenderbelangenvereniging Transvisie biedt Van Hengel onder de naam T-Cendent momenteel zorg op afstand vanaf Curaçao.  

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top