ACTUEEL

'Marktwerking verschraalt oogheelkundige zorg'

Het is zorgelijk dat commerciële oogklinieken vaak kiezen voor een beperkt pakket aan zorgdiensten. De druk op universitair medische centra neemt hierdoor toe. Dat stelt Saskia Imhof, hoogleraar oogheelkunde aan het UMC Utrecht, in haar oratie die ze vorige week uitsprak.

Concurrerende collega's

“Oogartsen die kiezen voor een oogkliniek buiten het ziekenhuis kunnen niet altijd de integrale zorg leveren”, aldus Saskia Imhof. “Ik vind dat een verschraling van de oogheelkunde en een verlies voor het vak en voor de patiënten. Spoedeisende patiënten buiten kantoortijden of patiënten met complicaties kloppen alsnog aan bij specialisten in de ziekenhuizen. Ik vind het ook vervelend dat collega’s concurrenten worden in plaats van samenwerkingspartners. Samenwerking en doorverwijzen worden daardoor steeds minder vanzelfsprekend.”

Intramurale constructies

Imhof is hoofd van de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht en voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Volgens de nieuwe hoogleraar blijft de kwaliteit en de breedte van het oogheelkundig vak veel beter gewaarborgd wanneer bedrijfsmatige constructies binnen de muren van het ziekenhuis worden opgezet. In haar oratie stelde Imhof verder dat excelleren in wetenschappelijk onderzoek alleen mogelijk is, wanneer klinische afdelingen en laboratoria samenwerking zoeken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top