ACTUEEL

Gezondheidsvaardigheden aanleren werkt

Het Europese beleid om mensen gezondheidsvaardigheden bij de brengen begint zijn vruchten af te werpen. Vooral in de gezondheidszorg en onderwijs is hiervoor bewijs gevonden. Dit zijn de conclusies uit de WHO Health Evidence Network Synthesis, waarvan Nivel-onderzoeker Jany Rademakers co-auteur is.

Gezondheidsvaardigheden, in het Engels health literacy, is het vermogen van individuen, families en gemeenschappen om de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van gezondheid in het dagelijks leven. Dit kan op verschillende terreinen liggen: thuis, op het werk, in de gemeenschap, op de markt, in de gezondheidszorg of in de politiek.

De WHO heeft geïnventariseerd wat de effectiviteit is van bestaand beleid op het gebied van gezondheidsvaardigheden in de Europese regio. Bij deze inventarisatie werden 46 beleidsprojecten in 19 EU-landen geïdentificeerd. In de periode dat het onderzoek liep, werden deze 46 projecten al uitgevoerd of waren ze nog in ontwikkeling.

Er is steeds meer bewijs voorhanden dat beleid op het gebied van gezondheidsvaardigheden succesvol is, zo meldt het Nivel op basis van het onderzoek. Vooral een aantal beleidsmaatregelen op het gebied van zorg en onderwijs blijken veelbelovend te zijn. Op andere terreinen, werk bijvoorbeeld, zijn er nauwelijks initiatieven.

In het WHO-rapport wordt aanbevolen om in het beleid een bredere aanpak van gezondheidsvaardigheden te kiezen, die meer terreinen bestrijkt dan de zorg en het onderwijs. Ook wordt een benadering op verschillende maatschappelijke niveaus aangeraden, bijvoorbeeld het niveau van individu, wijk, organisatie en samenleving. Tot slot is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top