ACTUEEL

ACM voorstander van spelregels voor overleg huisarts en verzekeraar

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over het initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om spelregels op te stellen voor huisartsen over de naleving van de concurrentieregels. De ACM verwacht dat dit leidt tot betere gesprekken tussen huisartsen en zorgverzekeraars over zorgcontracten.

Huisartsen voeren jaarlijks gesprekken met zorgverzekeraars over het zorgaanbod en over nieuwe contracten. De LHV communiceerde in mei van dit jaar richting haar leden over een nieuwe overlegstructuur tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Huisartsen willen onder meer hun krachten bundelen in speciale contracteringsteams. De ACM is hierover met de LHV in gesprek gegaan. Er is namelijk wel ruimte voor zorgaanbieders om binnen de nieuwe overlegstructuur samen te werken, maar er zijn ook grenzen. Overleg tussen huisartsen mag niet gericht zijn op het verkrijgen van meer onderhandelingsmacht. 

De ACM heeft de LHV gewezen op de regels die ook bij de nieuwe overlegstructuur gelden. Zo mogen huisartsen geen collectieve afspraken maken over concurrentiegevoelige onderwerpen, zoals tarieven, service-aspecten of aanvullend aanbod. Ook mogen zij dergelijke concurrentiegevoelige informatie niet met elkaar uitwisselen. Ook het geven van advies over het wel of niet accepteren van een contract of contact hebben over tussentijdse onderhandelingsresultaten is niet toegestaan. 

Om ervoor te zorgen dat huisartsen in die onderhandelingen voldoen aan de regels van de Mededingingswet, heeft de LHV spelregels opgesteld. De ACM schaart zich achter dit initiatief. Volgens de kartelwaakhond kunnen de spelregels bijdragen aan goede en betaalbare zorg voor patiënten en verzekerden.

Op de schop

Als het aan de LHV ligt gaat het contracteringsproces tussen huisartsen en zorgverzekeraars op de schop. Uitgangspunt is meer gelijkwaardigheid en ruimte voor maatwerk. Om tegenwicht te bieden aan de zorgverzekeraars en te voorkomen dat huisartsenpraktijken tegen elkaar worden uitgespeeld heeft de LHV een speciaal contracteringsteam opgezet. Dit team moet regionale contracteringsteams gaan ondersteunen en waar nodig versterken.

Dat de huisartsen ontevreden zijn over de zorgverzekeraars bleek eerder dit jaar uit een peiling die de LHV liet uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom. Bijna zes van de tien huisartsen zijn van mening dat het contact met de verzekeraars niet gelijkwaardig is. Nog niet de helft van de zevenhonderd respondenten heeft vertrouwen in de zorgverzekeraars. Bijna negen van de tien huisartsen is ontevreden over de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken. De grootste knelpunten die huisartsen ervaren in de gesprekken met zorgverzekeraars zijn tijd voor de patiënt, ouderenzorg, werkdruk, personeel en vergoedingen.

"Huisartsen hebben nog steeds het gevoel dat ze weinig te zeggen hebben over hun contract", vatte LHV-bestuurslid Paulus Lips de uitkomsten van de peiling samen in het mei-nummer van het LHV-ledenblad. Zorgverzekeraars zeggen wel dat ze maatwerk willen leveren, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Ook vorig jaar zijn er heel wat gesprekken met verzekeraars teleurstellend verlopen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top