ACTUEEL

Schattingsmethode brengt vraag naar eerstelijnszorg in kaart

Het NIVEL heeft een methode ontwikkeld om op lokaal niveau een schatting te maken van de behoefte aan zorg in de eerste lijn. De schattingsmethode moet zorgen voor een betere afstemming van vraag en aanbod in de gezondheidszorg.

De methode, waarop onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal onlangs promoveerde aan Tilburg University, is ontwikkeld om voor alle postcodegebieden in Nederland de vraag naar zorg te schatten. De methode maakt gebruik van schattingen over de zorgvraag op basis van zorggegevens en gegevens over gezondheid en leefstijl die met een nationale steekproef zijn verworven. Met een statistisch model worden deze schattingen toegepast op sociaal-demografische kenmerken, waaronder leeftijdssamenstelling, percentage eenpersoonshuishoudens en de stedelijkheidsgraad. Dit levert per postcodegebied informatie op over de lokale zorgvraag.

Het is volgens het onderzoeksinstituut voor het eerst dat er inzicht is in de vraag naar zorg, de gezondheidssituatie en de leefstijl van inwoners van elk postcodegebied in Nederland. De schattingen maken lokale initiatieven voor preventieve interventie en gezondheidsbevordering mogelijk, ze faciliteren een betere afstemming tussen vraag en aanbod van lokale zorg en spelen een rol in het bieden van goede lokale zorg tegen lagere kosten, aldus het NIVEL.

Complex

Het afstemmen van de lokale vraag naar zorg op het aanbod ervan blijkt in de praktijk een complexe zaak. Er zijn veel partijen mee gemoeid, zoals verzekeraars, gemeenten en zorgverleners. Daarnaast is er tussen buurten een groot verschil in leefstijl, gezondheid en zorgbehoefte. De behoefte aan zorg wordt namelijk sterk beïnvloed door de bevolkingssamenstelling van een buurt. Zo zal een buurt met een hoog percentage ouderen een hogere zorgvraag hebben dan een buurt met een laag percentage ouderen. Bovendien zijn de cijfers over deze verschillen op lokaal niveau niet (gemakkelijk) voorhanden. Vooral privacy-issues spelen een grote rol in de beschikbaarheid van zorggegevens op lokaal niveau. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top