ACTUEEL

Verscherpt toezicht Philadelphia Brummen opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 11 februari 2010 het verscherpt toezicht voor de locatie Brummen van de Stichting Philadelphia Zorg opgeheven. Dit heeft de IGZ maandag bekendgemaakt.

Risicoaspecten

Op 1 maart 2009 stelde de inspectie wegens tekortkomingen in de kwaliteit van zorg het verscherpt toezicht in. Op de risico-aspecten zelfbepaling en medezeggenschap, individuele planning en ondersteuning, individuele planning en dagbesteding, deskundigheid personeel en vrijheidsbeperkende maatregelen, waren er matige tot hoge risico's.

Verbeteringen

Begin december bezocht de inspectie Philadelphia om de verbeteringen na te gaan. Uit het rapport van dit bezoek komt naar voren dat de stichting vooruitgang heeft geboekt op eerder genoemde risicofactoren. Zo hebben cliënten meer inspraak en zeggenschap gekregen, zijn taken en bevoegdheden van alle medewerkers in het primair proces bekend en was tachtig procent van de nieuwe ondersteuningsplannen eind november klaar. Ook worden cliënten beter begeleid vanuit één cliëntperspectief, is er sprake van structurele aandacht voor deskundigheidsbevordering en is er een einde gekomen aan de organisatorische ontrust. Volgens de inspectie is er een duidelijke overlegstructuur opgezet, hetgeen de onderlinge communicatie heeft bevorderd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top