ACTUEEL

KwadrantGroep boekt 13,3 miljoen euro verlies

De KwadrantGroep heeft 2017 afgesloten met een verlies van zo’n 13,3 miljoen euro, op een omzet van 204,6 miljoen euro. De Friese zorgorganisatie schrijft het negatieve resultaat onder meer toe aan een eenmalige kostenpost voor reorganisatie ter grootte van 8,6 miljoen euro. Ook is meer uitgegeven aan personele kosten voor overhead en externe inhuur.

De raad van bestuur van de KwadrantGroep voert momenteel een reorganisatie door om indirecte kosten terug te dringen en werkt aan het stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Jan Maarten Nuijens, voorzitter raad van bestuur: "We wisten dat we in 2017 rode cijfers zouden schrijven als gevolg van de reorganisatie. Er wordt binnen de KwadrantGroep keihard gewerkt aan het beheersen van de kosten en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. De eerste vijf maanden van 2018 schrijven we met de groene pen."

Controleverklaring 

De accountant van de KwadrantGroep heeft een controleverklaring met beperking afgegeven en benoemt een aanvullende bruto-onzekerheid van 8,4 miljoen euro. Volgens Nuijens bestaat er geen twijfel over de vraag of de gedeclareerde zorg verleend is, maar is de organisatie niet altijd in staat gebleken om dat aan te tonen op een manier die een zorgverzekeraar of gemeente eist. Te denken valt aan het verantwoorden van extra ongeplande zorg in de wijkverpleging, aan een verklaring van een huisarts die nodig is om palliatief terminale zorg gefinancierd te krijgen of aan het ontbreken van een handtekening op een zorgovereenkomst. De KwadrantGroep heeft een voorziening getroffen voor onzekerheid in de omzetverantwoording van 1,4 miljoen euro.

De KwadrantGroep werkt aan een reeks van maatregelen om aan de verantwoordingseisen van de zorgfinanciers te voldoen. Een voorbeeld hiervan is het verder doorvoeren van het elektronisch cliëntendossier binnen de organisatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top