ACTUEEL

Toename onduidelijkheden indicatie jeugdzorg

Het aantal vragen en meldingen over AWBZ-indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg is gestegen sinds augustus 2009 met ruim 4 procent gestegen. Ouders van jeugdigen met psychische- of gedragsproblemen, ervaren een onduidelijke werkwijze. Dit blijkt uit de derde tussentijdse rapportage van Meld je Zorg.

Wachttijden

Uit het rapport blijkt dat ouders onduidelijkheden signaleren bij de vraag of hun kind door Bureau Jeugdzorg moet worden geïndiceerd. Ook ervaren ze een onduidelijke werkwijze en worden ze in verwarring gebracht over welke informatie bij de aanvraag moet worden ingeleverd. Daarnaast plaatsen ouders opmerkingen over de wachttijden. Omdat de meeste mensen nog in procedure zijn, is de verwachting dat dit onderwerp in 2010 hoger zal scoren.

Klachten over CIZ

Evenals in het vorige kwartaal komen de meeste meldingen over de AWBZ-indicatiestelling CIZ; met zo'n 24 procent iets minder dan in augustus 2009. In het vierde kwartaal kwamen er ook veel klachten over de procedures, met name het telefonisch benaderen van cliënten door medewerkers van het CIZ en de bejegening. Maar ook over de te lang durende afhandeling van bezwaarschriften, bureaucratie en aanvragen die per abuis niet in behandeling zijn genomen. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen nog in procedure zijn en nog geen nieuw herindicatiebesluit hebben ontvangen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top