ACTUEEL

‘Kwaliteit leidend voor inkoop zorgzwaartepakketten’

Zorgkantoren weerspreken de conclusies in het recente rapport van organisatie van zorgondernemers ActiZ. Volgens dit rapport zouden zorgkantoren in 2010 regelmatig oneigenlijke of te lage klasse zorgzwaartepakketten inkopen en is cliëntvolgende bekostiging van de zorgzwaartebekostiging “verre van bewaarheid”.

Tariefkortingen

De zorgkantoren zeggen echter in te kopen op kwaliteit van zorg, meldt V&V.nl. Zorgverzekeraars Nederland (VN) stelt vraagtekens bij de juistheid van een aantal cijfers in het ActiZ-rapport. Volgens ZN noemt Actiz in het rapport tariefkortingen die feitelijk niet overeenkomen met de tarieven zoals zorgkantoren deze hebben afgesproken bij hun zorgcontractering voor de AWBZ. ZN stelt dat zorgkantoren differentiëren in de tarieven van zorginstellingen, meldt V&V.nl. Zo worden instellingen beloond voor  goede kwaliteit of het bieden van ketenzorg. Daarbij voert ZN volgens V&V.nl aan dat de overheid nadrukkelijk de opdracht aan de zorgkantoren geeft om te sturen op kwaliteit en prijs. In 2010 heeft de overheid hier een forse taakstelling voor efficiency- en kwaliteitsverbetering aan verbonden.

Persoonsvolgende bekostiging

Zorgkantoren volgen in principe het beleid van persoonsvolgende bekostiging  in hun inkoopbeleid voor de zorgzwaartepakketten (ZZP). Dat betekent dat de cliënt zelf bepaalt bij welke instelling hij zijn zorg afneemt. Het zorgkantoor betaalt vervolgens de instelling naar zorgzwaarte. Voor de inkoop en bekostiging van de zorg is de ZZP-indicatie de basis, waarbij het zorgkantoor toetst of zorginstellingen de verschillende ZZP’s kwalitatief ook kunnen leveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top