ACTUEEL

HagaZiekenhuis maakt meerjarenafspraak met CZ en Menzis

Het HagaZiekenhuis heeft met zorgverzekeraars CZ en Menzis afspraken gemaakt over de bekostiging van zorg de komende vier jaar. Met de afspraken willen de partijen onder meer zekerheid bieden over betaalbare zorg van hoge kwaliteit op de juiste plek in Den Haag. Ook gaan de afspraken over het bewerkstelligen van goede ketenzorg en het opvangen van de stijgende zorgvraag tegen beheersbare kosten.

De meerjarenafspraken volgen op het hoofdlijnenakkoord dat onlangs op landelijk niveau is afgesproken tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie van Medisch Specialisten. 

"De afspraak die het HagaZiekenhuis met CZ en Menzis heeft kunnen maken past in de visie van de Reinier Haga Groep", zegt Martin van Rijn, voorzitter raad van bestuur van de Reinier Haga Groep, waarvan het HagaZiekenhuis onderdeel is. "Wij willen de komende jaren betaalbare patiëntenzorg blijven bieden, dicht bij mensen thuis. Die garantie kunnen wij geven als wij meerjarige zekerheid van de verzekeraars hebben. Die zekerheid is nodig om goed te kunnen inspelen op de zorgvraag van kwetsbare ouderen en de toenemende mogelijkheden van innovatie. Bovendien wil de Reinier Haga Groep ook een goede en aantrekkelijke werkgever zijn in een steeds krappere arbeidsmarkt."

Taskforce

CZ en Menzis wijzen op de taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft?', die stelt dat de zorg niet op de huidige voet kan doorgaan en pleit voor het vergroten van zelfredzaamheid, gebruik van slimme technieken en andere inzet van zorgverleners. "En dat is precies wat de meerjarenafspraken tussen HagaZiekenhuis, CZ en Menzis, inhouden", aldus de verzekeraars in een gezamenlijk persbericht. "Wij zijn blij dat we in goede samenwerking met het HagaZiekenhuis niet alleen afspraken hebben kunnen maken die binnen het hoofdlijnenakkoord passen, maar ook invulling geven aan het advies van de taskforce. Op deze wijze houden we de zorg in Den Haag toegankelijk en betaalbaar."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top