ACTUEEL

'Gemeente kan meer doen in aanpak zorgverzekeringsschulden'

Gemeenten doen al veel in de aanpak van zorgverzekeringsschulden van inwoners, maar zetten nog lang niet alle mogelijkheden die ze hebben in. Ook schiet de kennis bij gemeenten tekort. Dit concludeert Zorgverzekeringslijn, een organisatie die zich in opdracht van het ministerie van VWS richt op het terugdringen van zorgverzekeringsschulden.

Zorgverzekeringslijn, onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), deed onderzoek naar de preventieve inzet van de gemeentepolis en vroegsignalering van schulden. Ook onderzocht de organisatie wat het kennisniveau over deze onderwerpen is bij gemeenten. 

Nagenoeg alle gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering voor minima aan, een zogenaamde gemeentepolis. Bijna 80 procent van de gemeenten draagt ook financieel bij, waardoor de premie voor de burger relatief laag blijft. Gemeenten mogen de premie van de gemeentepolis inhouden op de bijstandsuitkering om zo schulden te voorkomen. Dit doet nog niet de helft van de gemeenten. Als mensen al schulden hebben, is het in slechts 14 procent van de gemeenten mogelijk om over te stappen naar de gemeentepolis.

Betalingsachterstanden 

Het merendeel van de gemeenten zoekt inwoners met betalingsachterstanden actief op om te voorkomen dat betalingsproblemen groter worden. Zij gebruiken daarvoor gegevens van onder andere woningbouwcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars. Een deel van de gemeente beschikt wel over de gegevens van inwoners met achterstanden bij de zorgverzekeraar, maar zet deze nog onvoldoende in voor vroegsignalering. "Dat is jammer", zegt Michiel Blom, manager van Zorgverzekeringslijn. "Als mensen financiële problemen hebben is de zorgverzekering één van de eerste vaste lasten die niet meer betaald worden. Je bent er dan als gemeente vroeg bij."

Een derde van de gemeenten geeft aan over te weinig kennis te beschikken over het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Bij een nog groter deel van de gemeenten ontbreekt de kennis om burgers zonder zorgverzekering een oplossing te kunnen bieden. Dit laatste is relevant, stellen de onderzoekers, omdat mensen zonder zorgverzekering zorg gaan mijden of door de hoge rekeningen voor zorgkosten verder in de financiële problemen kunnen komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top