ACTUEEL

Zorg moet sociale media omarmen

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid moeten meer gebruik maken van sociale media voor het transparant beschikbaar stellen van informatie en het contact met patiënten te optimaliseren. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het rapport Gezondheid 2.0 dat dinsdag is verschenen. Op den duur zal dit de zorgkosten en arbeidstekorten verlagen.

Shared care

Zorgaanbieders moeten de sociale media benutten om samen met de patiënt de zorg te optimaliseren. Zorgverzekeraars kunnen op grond van de ervaringen van verzekerden betere zorgproducten inkopen. Naast het verbeteren van het contact met de patiëntadviseert de RVZ dat zorgaanbieders en zorgconsumenten meer samenwerken aan shared care: aanbieders moeten zorgstandaarden en zelfmanagement aangemoedigen. Hierdoor kunnen burgers en patiëntenorganisaties een actievere rol spelen in het zorgproces. Een beter geïnformeerde patiënt is een gelijkwaardige partner bij de besluitvorming over behandeling maar ook bij zelfmanagement van chronische aandoeningen. Meer informatie over gezonde leefwijzen kan daarnaast leiden tot het voorkomen van ziekten of het verminderen van de nadelige gevolgen. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten en van de dreigende arbeidstekorten in de zorg.

Kwaliteitsverbetering

Volgens de RVZ komen door de verdere ontwikkeling van internet veel verbeteringen in de zorg ‘spontaan’ dichterbij. Transparantie over diagnoses, behandelmogelijkheden en kosten, maar ook een gelijkwaardiger verhouding tussen professional en patiënt. Nieuwe technologieën en de wijze waarop ze worden ingezet, ondersteunen de persoonlijke en professionele besluitvorming over gezondheid en zorg. Door informatie-uitwisseling, samenwerking en netwerkvorming kunnen mensen een ‘betere patiënt’, maar ook een ‘betere professional’ zijn, aldus de RVZ, hetgeen leidt tot kwaliteitsverbetering van het zorgsysteem als geheel.

Veranderingsresistente zorg

Om vernieuwingen op dit vlak te stimuleren, zou de overheid initiatieven structureel moeten financieren. De geïnstitutionaliseerde zorg is bijzonder ‘veranderingsresistent’ en pas net gewend aan web 1.0, aldus de RVZ. De cultuur in de zorg is niet gericht op vernieuwingen, voor zover deze geen betrekking hebben op de medische zorg. Transparantie en een zorgconsument die zelf de regie voert zijn niet voor alle betrokkenen een aantrekkelijk perspectief. Daarnaast moet de overheid misbruik van gegevens tegengaan en bevorderen dat zorgconsumenten kunnen profiteren van de mogelijkheden die 2.0 biedt. Voorkomen moet worden dat er een digitale zorgkloof ontstaat.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Heine

26 februari 2010

De Zorgbelangorganisaties, die opkomen voor de belagen van gebruikers van zorg, hebben de handschoen al opgepakt en zijn gestart met een sociaal netwerk http://deeljezorg.nl genaamd, gericht op zelforganisatie en het delen van ervaringskennis.

Ook proberen we daarmee de subjectieve beleving van zorggebruikers een plaats te geven in het debat over kwaliteit. Nu, na veel discussie, 'objectieve' (keuze)informatie en gevalideerde patiëntervaringen (denk aan CQ-index), eindelijk openbaar beschikbaar zijn, is dat een broodnodige volgende stap naar meer transparantie en open discussie in de zorg.

van herk

28 februari 2010

DE onafhankelijk website in Nederland mbt voeding, gezondheid en milieu is Leefbewust.com, gemaakt door U, voor U. In Frankrijk LaNutrition.fr; 5 jaar voorop in de tijd. A Votre Service. D.van Herk - JustEssential.eu

Top