HRM

Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom verslavingsartsen

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende verslavingsartsen zijn, adviseert het Capaciteitsorgaan om vanaf 2020 jaarlijks 16 à 18 personen op te leiden tot verslavingsarts. Dit aantal ligt iets hoger dan de gemiddelde instroom van de afgelopen jaren.

Het advies van het Capaciteitsorgaan is tot stand gekomen met behulp van onderzoek van het NIVEL. De verwachting is dat de vraag naar verslavingszorg de komende jaren zal groeien. Met name sociaal-culturele factoren spelen een rol in de groeiende vraag. Zo is het gebruik van verslavingszorg het hoogst onder alleenstaanden en zal deze groep in Nederland in omvang toenemen. Verslavingsartsen zelf verwachten daarnaast dat het belang van een behandeling bij verslavingsproblematiek in de toekomst meer onderkend zal worden.

Ramingsmodel

Het NIVEL heeft samen met het Capaciteitsorgaan een ramingsmodel ontwikkeld. Door de ontwikkelingen in vraag en aanbod tegen elkaar af te zetten kan worden ingeschat hoeveel medisch specialisten moeten worden opgeleid om evenwicht op de arbeidsmarkt te verkrijgen of te behouden. Het ramingsmodel wordt gebruikt om medisch-specialistische vervolgopleidingen eens in de drie jaar te adviseren over de benodigde opleidingsinstroom van hun opleiding.

Verslavingsartsen zijn in 2018 voor het eerst meegenomen in de capaciteitsramingen. Voor het onderzoek naar de arbeidsmarkt voor verslavingsartsen zijn data gebruikt van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS). Daarnaast heeft het NIVEL in 2017 een enquête uitgezet onder de 216 geregistreerde verslavingsartsen in Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top