ACTUEEL

SKGZ onderschrijft ministersplan uitbreiden geschiloplossing

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) onderschrijft de wens van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk op te lossen uit te breiden.

De SKGZ reageert samen met de Huurcommissie, de Geschillencommissie voor Consumentenzaken en het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) op de plannen die minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer uit de doeken deed.

Snelle, eenvoudige en gedegen oplossingen bij klachten en geschillen zijn belangrijk en leiden tot tevredenheid bij partijen, schreef de minister.  "Mensen die zelf tot overeenstemming zijn gekomen hebben immers vaker hun doel bereikt, hebben de problemen vaker opgelost en komen afspraken beter na."

Dekker ziet mogelijkheden om buitengerechtelijke geschiloplossing on- en offline uit breiden. De vier geschilleninstanties laten weten dat zij hun kennis, kunde en ervaring ter beschikking stellen om de visie en ambities van de minister te ondersteunen.

De minister geeft in de brief aan dat burgers eenvoudiger moeten kunnen overzien welke opties zij hebben voor een snelle oplossing van hun geschil. Daarvoor moet een roadmap komen met korte en bondige informatie. De vier bieden hun hulp aan om deze roadmap uit te werken.

In de praktijk zien de vier organisaties al een beweging naar advies en bemiddeling ontstaan. In 2017 losten de vier organisaties gezamenlijk ruim 17.000 klachten op.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top