Tech

'Nederland besteedt zorgeuro niet optimaal’

'Nederland besteedt zorgeuro niet optimaal’

Het Nederlandse zorgstelsel is relatief kosteninefficiënt. Verschillende landen die een vergelijkbaar percentage van het bbp aan zorg uitgeven boeken gemiddeld hogere gezondheidsresultaten dan Nederland. Dat concludeert technologiebedrijf Philips in de Future Health Index (FHI) 2018.

In de index worden de prestaties van de zorgstelsels in zestien landen met elkaar vergeleken. Hieronder naast Nederland onder meer de VS, Rusland, China, Zweden en Duitsland. De totaalscore -aangeduid als de ‘value measure’ oftewel ‘waardescore’- is gebaseerd op drie verschillende elementen, te weten toegankelijkheid, tevredenheid en efficiëntie.

Als het om de eerste twee elementen gaat scoort Nederland bovengemiddeld. Met een toegankelijkheidscore van 63,6 doet Nederland het ruim twintig punten beter dan het gemiddelde van 43,5. De tevredenheid van zowel zorgprofessionals als algemene populatie ligt met 60,9 dik acht punten boven het gemiddelde van 52,85.

Efficiency

Maar volgens de onderzoekers blijft Nederland achter op het gebied van de efficiënte van zorguitgaven. Deze laatste maat geeft aan in hoeverre een zorgsysteem resultaat levert tegen optimale kosten. De gemiddelde score in de FHI is 26,7. Nederland komt niet verder dan 22,35. Met een efficiency-score van ruim 50 procent steekt Singapore met kop en schouders boven de rest van het veld uit. Ook Saoedie-Arabië en China besteden hun zorgdollar relatief efficiënt. Schrale troost is dat omringende landen als Duitsland, Frankrijk en Zweden vergelijkbare efficiency-scores hebben als Nederland. De VS en Zuid-Afrika staan met een score van 13,2 en 11 op het punt van efficiency onderaan in de FHI.   

De suboptimale efficiëntie van Nederland hangt volgens de FHI-samenstellers samen met de bovengemiddelde uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het bbp (10,9 tegen 9,0 gemiddeld). Dankzij de hoge scores voor toegankelijkheid en tevredenheid heeft Nederland toch een relatief gunstige totale ‘waardescore’ van 48,9. Met een totaal van 52,6 doet Australië het overall het beste.

Nieuwe uitkomstmaten

Met de FHI wil Philips een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van de zorg. Door uitkomsten en resultaten expliciet in de ‘waardescore’ te verdisconteren biedt de FHI volgens de opstellers een benchmark om de voortgang naar waarde-gedreven zorg vast te stellen. Dergelijke nieuwe uitkomstmaten zijn volgens de samenstellers van FHI hard nodig. “Dankzij telezorg hoeven mensen  dokters niet langer fysiek te bezoeken en kan er meer zorg buiten de ziekenhuizen geleverd worden. Traditionele indicatoren als het aantal zorgprofessionals per duizend inwoners of het aantal ziekenhuisbedden worden daardoor als maatstaf voor kwaliteit en toegankelijkheid minder belangrijk.”   

Data

Met de FHI wil Philips nadrukkelijk aandacht vestigen op de bijdrage die digitale technologie voor ‘connected care’ kan leveren aan meer geïntegreerde en duurzame vormen van zorg. “Toegankelijke, effectieve zorgstelsels kenmerken zich veelal door intensief gebruik van geavanceerde data-verzameling en -analyse, die weer vertaald zijn in bruikbare zorgmodellen”, luidt één van de conclusies van de FHI. Niet toevallig is Singapore volgens de FHI-samenstellers het meest actief op het gebied van data-verzameling en -analyse, gevolgd door Zweden en Australia.

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

30 juli 2018

Dat wisten we al, toch? Mijn eerste werkgever komt met een boodschap. Op deze website skipr, bijna 2 jaar geleden, schreef ik: https://www.skipr.nl/blogs/id2868-nederland-heeft-een-ondoelmatig-zorgstelsel.html . Meer onderbouwing en stof ter overpeinzing: www.gijsvanloef.nl .

Gijs van Loef

30 juli 2018

The Dutch healthcare system does not accomplish the fundamental goals of the WHO.

How does the Dutch healthcare system perform according to the framework from the WHO?
The WHO suggests three fundamental goals to be achieved by the Health System: a. Improving Health, including improving the average health status and reducing health inequalities; b. Enhancing responsiveness to the expectations of the population, including respect for persons and client orientation; c. Fairness of financial contribution, i.e. every household pays a fair share of the total health bill and everyone is protected from financial risks. The measurement of performance relates goal attainment to the resources available.
Life expectancy improves, but medical performance is somewhat lagging and social inequalities remain very large. Respect for persons is strained in different ways, client orientation is outstanding. Choice of provider is under attack and transparancy of medical markets is poor. Low income groups suffer increasingly from health costs, solidarity is under pressure. Overall, the Dutch healthcare system does not accomplish the fundamental goals of the WHO.

Gijs van Loef

31 juli 2018

Terug naar de FHI-index: Die suggereert dat de 7 Europese landen gemiddeld genomen goed presteren op de 3 parameters. Alleen Italie scoort onder het gemiddelde van de beoordeelde 16 landen. Frankrijk en Duitsland excelleren en dat is opvallend. Geef mij toch maar het OECD-dashboard > https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT

Gijs van Loef

31 juli 2018

Nabrander: zowel Frankrijk als Duitsland hebben zorgstelsels met veel marktwerking, waaronder zorgverzekeraars. Daar valt goed mee te lobbyen lijkt me. Het zijn ook prominente landen in de jaarverslagen van Philips. Het is maar een weetje...

Top