ACTUEEL

LUMC laat zien wat het met patiëntenfeedback doet

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat beter zichtbaar maken wat er met de uitkomsten van bezoekersenquêtes gebeurt. Het LUMC wil zo de animo voor publieksparticipatie vergroten.

Patiënten wordt steeds vaker gevraagd om na een ziekenhuisbezoek hun ervaringen te delen. Voor patiënten is niet altijd inzichtelijk wat de uitkomsten zijn van zo’n enquête, laat staan tot welke verbeteracties de uitkomsten hebben geleid. Dit leidt tot twijfel of er überhaupt iets met de uitkomsten gebeurt, constateert het LUMC. Maar volgens het academisch ziekenhuis in Leiden is het idee dat er niks met de uitkomsten wordt gedaan veelal onterecht. Daarom deelt het LUMC sinds kort deze uitkomsten op de website én in de wachtkamer.

Relevant

Patiënten kunnen de enquêteresultaten van de polikliniek terug zien via posters die op een centrale plek op de polikliniek hangen. De poster wordt door iedere polikliniek zelf geüpdatet op basis van de ervaringen van hun eigen patiënten. De ziekenhuisbrede uitkomsten worden getoond op de website van het ziekenhuis. De belangrijkste basis hiervoor vormen de scores op twee themavragen. De betreffende vragen gaan over een thema dat voor alle poliklinieken relevant is, zoals het patiëntportaal of de bewegwijzering in het LUMC. Voor deze themavragen is er altijd een thema-eigenaar die actief aan de slag gaat met de uitkomsten en verantwoordelijk is voor de invulling van de uitkomstenposter.

Het tonen van de uitkomsten kan patiënten motiveren om de enquête in te vullen omdat zichtbaar is wat er met de uitkomsten wordt gedaan, zo gelooft het LUMC. Eén van de volgende stappen is om de uitkomsten van de individuele poliklinieken ook te delen op de website. Zo hebben patiënten die eenmalig het LUMC bezoeken ook inzage in uitkomsten en verbeteracties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top