ACTUEEL

KNMG en NPCF ageren tegen vernietigingsplicht dossiers

De KNMG en de NPCF willen voorkomen dat patiëntendossiers van vijftien jaar of ouder vanaf 1 april worden vernietigd. Volgens de WGBO zou dit vanaf april moeten gebeuren, maar de twee partijen willen dat zorgverleners hier geen gehoor aan geven. Dit hebben de twee belanngenbehartigers dinsdag naar buiten gebracht.

Bezwaren tegen vernietiging

Wettelijk gezien zouden dossiers van vijftien jaar oud vanaf april alleen nog bewaard moeten worden als dat 'redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener'. Volgens de KNMG en de NPCF is dat bijvoorbeeld het geval bij de relatie patiënt-huisarts. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de periode van vijftien jaar op te schroeven naar dertig. Volgens de twee organisaties is dit voorstel voorlopig nog geen wet. Organisaties van beroepsbeoefenaren en wetenschappelijk onderzoekers, maar ook patiëntenorganisaties hebben ernstige bezwaren tegen vernietiging van dossiers.

Belang patiënt

In 2004 adviseerde de Gezondheidsraad patiëntendossiers tenminste dertig jaar te bewaren, tenzij de patiënt daar bezwaar tegen heeft. Worden de dossiers korter bewaard, aldus de Gezondheidsraad, dan worden de belangen van patiënten, familieleden en wetenschappelijk onderzoek ernstig geschaad. Patiëntenorganisaties waren het daarmee eens. De KNMG en de NPCF roepen daarom houders van patiëntendossiers op om de wettelijke vernietigingsplicht die per 1 april 2010 gaat gelden voor dossiers ouder dan vijftien jaar te negeren en vooralsnog geen dossiers te vernietigen. "Eerst dient een maatschappelijk en politiek debat plaats te vinden over een toekomstbestendige wettelijke regeling van de bewaartermijn van patiëntengegevens. De uitkomst van dat debat dient bepalend te zijn voor de vraag of, en zo ja wanneer, patiëntendossiers vernietigd kunnen worden", zo stellen de twee partijen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top