ACTUEEL

Inspectie stelt Villa de la Porte onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Lang Leve Thuis, locatie Villa de la Porte in Almelo onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten en heeft er niet genoeg vertrouwen in dat de benodigde verbeteringen zullen worden doorgevoerd zonder een verscherpt toezicht.

Villa de la Porte is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening in het centrum van Almelo, en richt zich vooral op mensen met psychogeriatrische aandoeningen. De instelling voldeed bij het laatste bezoek van de IGJ grotendeels niet aan 16 van de 22 getoetste normen in de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking.

Het verscherpt toezicht van de inspectie duurt vijf maanden. Gedurende die tijd kan de IGJ Villa de la Porte zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Na vijf maanden beoordeelt de inspectie het plan van aanpak, de uitkomsten van bezoeken en de resultatenrapportages en besluit vervolgens of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of niet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top