ACTUEEL

Nieuwe veiligheidsnorm geeft patiëntveiligheid stimulans

Ziekenhuizen, zorgprofessionals en het Nederlandse Normalisatie-instituut hebben een nieuwe norm voor veiligheidsmanagement vast gesteld. Ziekenhuizen moeten eind 2023 een gecertificeerd of geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem hebben dat voldoet aan deze nieuwe NEN 8009.

De nieuwe NEderlandse Norm (NEN) voor veiligheidsmanagement in de ziekenhuiszorg vervangt de uit 2014 stammende Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8009. In de NEN 8009 zijn logischerwijs de positieve punten uit deze technische afspraak meegenomen. Het gaat hierbij met name om het terugdringen van de vermijdbare schade en thema’s uit het VMS-veiligheidsprogramma.

NEN 8009 vult de eisen uit NTA 8009 aan met een positief veiligheidsdenken, aldus het Normalisatie-instituut. Uitgangspunt hierbij is  leren van de dingen die goed. Binnen de nieuwe NEN 8009 is zo ruimte voor een balans tussen klassieke risicobeheersing en “denken in termen van ‘kansen’ “.

Complex

NEN 8009 beschrijft de basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Een veiligheidsmanagementsysteem richt zich op het beheersen van risico's. Ook ligt de focus op het benutten van kansen voor het minimaliseren van vermijdbare schade aan de patiënt. Maar, zo laat het normalisatie-instituut weten, de zorg is een complexe omgeving, waarin geen garantie kan worden gegeven dat er nooit iets fout kan gaan.

De NEN 8009 is ontwikkeld in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

2 augustus 2018

Ik mis de vertegenwoordiger van poliklinische zorg, ZKN of van de patiënten / Patiëntenfederatie. Ik neem aan dat de nieuwe norm ook op poliklinieken van toepassing zal zijn. Nu is de kans reëel dat de kosten van zorg vermijdbaar hoog zijn, omdat klinische zorg ondervertegenwoordigd is. Leuk als je de baas van een ziekenhuis bent, of via een MSB de winsten wegssluist, maar de patiënt draait weer op voor de kosten.

Top