ACTUEEL

ZN: inzicht in zorgkwaliteit nog onvoldoende

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat gegevens over kwaliteit van zorg via Zichtbare Zorg niet snel genoeg beschikbaar komen. Dat stelt de koepelorganisatie van zorgverzekeraars dinsdag.

Onvoldoende uitkomstindicatoren

Volgens ZN zijn er onvoldoende uitkomstindicatoren en zijn de gegevens niet goed toegankelijk. Belangrijke verbeterpunten zijn volgens ZN de actualiteit van de gegevens, de beschikbaarheid op een lager aggregatieniveau en de volledigheid van de gegevens. Zorgverzekeraars hebben daarom bij Zichtbare Zorg aangedrongen op een generiek dataprotocol dat van toepassing is op alle domeinen van zorg. Als de toegang tot de benodigde gegevens onvoldoende blijft, gaan de verzekeraars zelf aan de slag met het ontwikkelen van kwaliteitsidicatoren. Volgens ZN is de beschikbaarheid van gegevens over de kwaliteit van zorg een cruciale randvoorwaarde voor het sturen op kwaliteit.

Besturingsmodel Zichtbare Zorg

De oorzaak van het probleem is volgens ZN onder meer het besturingsmodel van Zichtbare Zorg. Daarnaast zou er te veel energie verloren gaan aan moeizame trajecten in de stuurgroepen van de verschillende domeinen van zorg. ZN is hierover inmiddels in gesprek met het bureau van Zichtbare Zorg. De zorgverzekeraars hebben bij Zichtbare Zorg aangedrongen op een generiek dataprotocol dat van toepassing is op alle domeinen van zorg. In het dataprotocol moet worden vastgelegd hoe de toegang tot de gegevens is geregeld.

Zelfstandig bestuursorgaan

ZN is van mening dat het genereren van kwaliteitsinformatie een publieke taak is en heeft daarom het ministerie van VWS gevraagd om Zichtbare Zorg onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en niet, zoals voorgenomen, in een private stichting Centrum Klantervaring Zorg (CKZ).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top