ACTUEEL

Inspectie nuanceert onderzoek Consumentenbond

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nuanceert in een reactie het beeld dat ontstaan is van de prestaties van thuiszorgaanbieders naar aanleiding van het recente onderzoek van de Consumentenbond. Zo wijst de inspectie erop dat het onderzoek niet gaat over de thuiszorg in het algemeen, maar nieuwe zorgaanbieders die niet onder contract staan bij zorgverzekeraars.

De IGJ stelt vast dat de meeste van deze nieuwe zorgaanbieders bij een eerste inspectiebezoek niet aan de kwaliteitseisen voldoen, bij hertoetsing binnen twee maanden voldoet een meerderheid wel aan de eisen. Van de organisaties die niet aan de eisen voldoen, gaat het voor een deel over administratieve zaken die niet onmiddellijk van invloed zijn op de kwaliteit van zorg.

Van de bezochte organisaties verlangt de inspectie verdere verbetering en komt langs voor een herbezoek. Als er ernstige risico's zijn, pakt de toezichthouder deze met spoed op. Bij een zorgaanbieder die niet in staat is of niet bereid is om de zorg te verbeteren, neemt de inspectie zo nodig een passende maatregel.

Ondermaats presteren

Vorige week maakte de Consumentenbond bekend dat de inspectie niet ingrijpt bij thuiszorgaanbieders die ondermaats presteren. Dit concludeerde de organisatie na bestudering van vijftig inspectierapporten van bezoeken van de IGJ aan thuiszorgaanbieders. Maar liefst 48 aanbieders bleken niet te voldoen aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg, aldus de Consumentenbond. Ook na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeden de meeste aanbieders nog steeds niet aan de richtlijnen.

46 Van de vijftig instellingen zijn geen lid van ActiZ, meldt de brancheorganisatie. Voor drie organisaties die wel lid zijn van ActiZ geldt dat zij bij herbeoordeling een voldoende scoren, het vierde lid wacht nog op de nieuwe rapportage. Desondanks vindt ActiZ het beeld dat de Consumentenbond schetst "ernstig". "Kwetsbare mensen in de thuissituatie moeten te allen tijde kunnen rekenen op professionele ondersteuning."

De IGJ wijst erop dat nieuwe toetreders op dit moment nog niet verplicht zijn om zich vooraf te registreren. Nieuwe zorgaanbieders komen pas in beeld bij de inspectie als ze "al enige en soms al langere tijd" (Wmo)-zorg leveren. De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders, die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt, verplicht nieuwe zorgaanbieders zich vooraf te melden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top