ACTUEEL

Inzet ervaringsdeskundige leidt tot minder heropnames psychiatrie

De inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan helpen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis te verminderen. Dit blijkt uit Brits onderzoek waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, meldt Medisch Contact.

De onderzoekers richtten zich op 441 mensen die onder behandeling van een crisisteam waren. Na ontslag door het crisisteam kon de helft gebruikmaken van een getrainde ervaringsdeskundige die hen ondersteunde bij zelfmanagement via een werkboek voor persoonlijk herstel. De rest kreeg dit boek thuisgestuurd.

Na een jaar was bij 29 procent van de interventiegroep sprake geweest van een acute heropname of herstart van crisishulp, tegenover 38 procent van de controlegroep. De interventiegroep bleef ook langer uit de zorg. Er waren verder geen verschillen in andere uitkomsten zoals ernst van symptomen, omvang van het sociale netwerk of eenzaamheid. Dat is volgens de onderzoekers opvallend, want sociale steun of verbetering van het ziektebeeld zouden een verklaring kunnen vormen voor het verschil in heropnames.

Onderzoek

Extra onderzoek is nodig om te achterhalen waarom de inzet van ervaringsdeskundigen leidt tot minder heropnames na een acute psychiatrische crisis, stellen de commentatoren bij het onderzoek. "We moeten het doen met een complexe interventie die heropnames lijkt te verminderen, maar we hebben weinig inzicht in welke elementen van de interventie daaraan bijdragen: bijvoorbeeld de steun van en het uitwisselen van ervaringen met de ervaringsdeskundige, actief met het werkboek bezig zijn of veranderingen in het gedrag die niet zijn gerapporteerd", aldus het commentaar. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top