ACTUEEL

Specialisteninkomens stijgen met een kwart

De inkomens van medisch specialisten zijn door de invoering van het nieuwe uurtarief en de afschaffing van de lump sum fors gestegen. Dit meldt Zorgvisie op basis van gezamenlijk onderzoek van de zorgverzekeraars.Gemiddeld is het honorarium in 2008 met veertig procent gestegen. Daar staat tegenover dat de specialisten meer werk hebben verzet. Wordt de stijging van het aantal diagnoses en behandelingen weggestreept, dan blijft nog altijd een loonstijging van ruim 25 procent over.

A-segment

Het onderzoek, dat gebaseerd is op de gegevens van twee verzekeraars die samen een marktaandeel van vijftien procent hebben, beperkt zich tot  het zogeheten A-segment. Dit segment, waarvoor in tegenstelling tot het B-segment nog geen vrije prijzen gelden, komt overeen met circa 80 procent van het behandelaanbod. 

Vrijgevestigden

Uit de inventarisatie blijkt dat vooral vrijgevestigde ondersteunende specialisten, waaronder  anesthesiologen, medisch microbiologen en radiologen hun inkomen zien stijgen. Deze specialisten gelden van oudsher als grootverdieners. Om eventuele inkomensschommelingen als gevolg van het nieuwe systeem te compenseren, hebben juist zij kunnen profiteren van een aanvullende normatieve inkomenscomponent.

Inkomensexplosie

De inkomensexplosie lijkt zich dit jaar voort te zetten.  Was het uurtarief van de vrijgevestigde specialisten in 2008 circa 132 euro, dit jaar is dat  tussen 133 en 146 euro. De inventarisatie van de verzekeraars zijn voor het ministerie van VWS reden om dit jaar een groot onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van de specialisteninkomens. Daarbij wordt ook het vrij onderhandelbare B-segment meegewogen. Vorig jaar al waren er duidelijke signalen dat de introductie van vrije prijzen in algemene zin tot een kostenstijging in dit segment heeft geleid.

Streep door rekening Klink

De stijging van de specialistensalarissen is een streep door de rekening van minister Klink van Volksgezondheid. Klink heeft aan de invoering van het nieuwe uurtarief altijd de eis verbonden dat een en ander niet tot hogere kosten zouden mogen leiden.

Bovenaan internationale inkomensranglijst

De inventarisatie van de verzekeraars is pikant in het licht van recent onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  Daaruit blijkt dat Nederlandse specialisten bovenaan de internationale inkomensranglijst staan. Ze verdienen omgerekend gemiddeld bijna driehonderd duizend dollar per jaar. De Amerikaanse specialisten, nummer twee op de ranglijst, moeten het met zo’n 60 duizend dollar minder doen. Als belangrijkste verklaring voor het hoge loon geeft de OESO het beperkte aanbod van specialisten in Nederland vergeleken met andere westerse landen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top