HRM

Jeugdzorgwerkers gaan actievoeren voor extra geld

Zo’n 2.000 jeugdzorgwerkers gaan op 3 september actievoeren in Den Haag, kondigt vakbond FNV Zorg & Welzijn aan. Ze eisen onder meer 750 miljoen euro extra voor de jeugdzorg en minder "aanbestedingswaanzin" en bureaucratie.

Door bezuinigingen op de jeugdzorg en de toenemende vraag naar zorg, raken de gemeentelijke geldpotten leeg, waarschuwt de vakbond. "Gemeenten proberen dit op te lossen met goedkope aanbestedingen voor te lage tarieven en te weinig tijd per kind. Gevolg: wachtlijsten lopen op en kinderen en ouders krijgen niet de zorg die nodig is. Ook jeugdzorgwerkers lopen hierdoor vast; er is voortdurend de angst om hun werk te verliezen aan een andere organisatie, contracten worden onzeker, de werkdruk is torenhoog en er komt veel extra administratie bij."

Het kabinet kondigde dit voorjaar maatregelen aan om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Er werd in totaal 108 miljoen euro uitgetrokken om de transformatie van de jeugdhulp in de komende jaren een impuls te geven. Maar dit bedrag is niet voldoende om de problemen in de sector op te lossen, meent FNV Zorg & Welzijn. Volgens de bond is minimaal 750 miljoen euro extra nodig om de jeugdzorg weer gezond te maken.

Gloeiende plaat

"Die 108 miljoen euro is een druppel op de gloeiende plaat", zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Dat geldt ook voor de eenmalige 200 miljoen euro waar gemeenten een beroep op kunnen doen om tekorten in te lopen. Dit gaat de jeugdzorg niet redden. Nu gebeurt waar FNV en de jeugdzorgleden al tijden voor waarschuwen: door de dienstverlening dichter bij de burger te organiseren via gemeenten, is de vraag naar jeugdzorg gestegen. En dat vraagt juist om een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget en zeker geen bezuinigingen."

In de jeugdzorg in Nederland werken zo'n 30 duizend werknemers. Sinds 2015 wordt de jeugdzorg geregeld in de Jeugdwet. Die wet bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Paul Doodkorte

22 augustus 2018

Sta ik hier achter? Ja, en nee. Het is zeker tijd om in te grijpen! Ik begrijp nut en noodzaak. Voor de toekomst van het vak, voor gezond en prettig werken en voor kwaliteit voor het kind! Maar de eisen – lees oplossingen – die (voor-)gesteld worden, zijn wat mij betreft wel van de nodige kanttekeningen te voorzien. https://verruimdehorizon.wordpress.com/2018/08/11/protesteren-is-niet-genoeg/

Top