HRM

Aantal vacatures naar nieuw record

Aantal vacatures naar nieuw record

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op een nieuw record. Eind juni waren het er 251 duizend, een toename van 16 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook in de zorg nam het aantal openstaande vacatures toe, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Inmiddels groeit het aantal openstaande vacatures al vijf jaar elk kwartaal. Het aantal is nu hoger dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Het laatste dieptepunt werd medio 2013 bereikt met 91 duizend vacatures.

Spanning

Het CBS constateert dat de spanning op de arbeidsmarkt verder is opgelopen. Het aantal werklozen daalde afgelopen kwartaal met 14 duizend, terwijl het aantal banen verder groeide met 52 duizend stuks. Het aantal banen in de zorg steeg met 14 duizend en komt hierdoor weer bijna op het niveau van zes jaar geleden. In 2012-2016 gingen in deze bedrijfstak nog ruim 70 duizend banen verloren.

Het totaal aan werklozen bedroeg, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 354 duizend personen. Op het hoogtepunt in 2014 zat nog 7,8 procent van de mensen werkloos thuis. Sindsdien is de werkloosheid zeventien kwartalen op rij gedaald. De werkloosheid is nog wel hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis. In de tweede helft van 2008 ging het nog om 3,6 procent van de beroepsbevolking. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

15 augustus 2018

Sinds 1 augustus jl geeft het BIG register aan dat 208.611 verpleegkundigen geregistreerd zijn. Bij mijn weten is dit hoge peil nog nooit behaald ( en we kennen sinds 2014 een “geschoond” register ). Omdat de trend tot deeltijdwerk blijkbaar fors is toegenomen zijn er veel vacatures in de zorg ( in deze voor verpleegkundigen of vooral voor verzorgenden?). Ik stelde al eerder voor om de vierde en zeker de vijfde werkdag per week extra te honoreren. Enerzijds omdat er dan meer continuïteit in persoon in de beroepsuitoefening ontstaat ( minder overdracht en overleg, minder “nullast”), maar ook omdat betreffende verpleegkundige voor inleen van hulp bij zorgtaken thuis etc. extra gecompenseerd wordt. Naast een hoger uurloon op deze vierde en vooral vijfde dag pleit ik ook voor een hogere loonschaal voor verpleegkundigen die de “rode draad” in deze zorgverlening presenteren. Dus: streven naar minder deeltijd door extra belonen van fulltime!

Top