ACTUEEL

ZN publiceert tool voor aanvraag kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dinsdag een tool gepubliceerd die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg moeten gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget. Dit is het extra budget voor verpleeghuiszorg dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de komende jaren beschikbaar stelt voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten zorgaanbieders tussen 1 september en 31 december 2018 een kwaliteitsplan inclusief begroting bij het zorgkantoor hebben ingediend. Het kwaliteitsplan en de meerjarenbegroting vormen de basis voor de gesprekken tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder over de besteding van de extra middelen. Aanbieders moeten vastleggen wat ze gaan doen met het geld, hoe ze dat willen bereiken en hoe dit gemonitord wordt.

Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85 procent bestemd is voor personeel en 15 procent is bedoeld voor de implementatie van ‘overige zaken’, zoals innovaties en arbeidsbesparende maatregelen. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019 wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

Begroting

Met de dinsdag gepubliceerde tool – die als bijlage aan het kwaliteitsplan moet worden toegevoegd – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool, die ZN samen met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ontwikkeld, wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top