ACTUEEL

Tuchtcollege geeft radioloog waarschuwing na pijnlijke operatie

Het tuchtcollege Groningen heeft een waarschuwing gegeven aan een radioloog die als cosmetisch arts een borstvergroting uitvoerde. De arts heeft verkeerd gehandeld toen de vrouw die de behandeling onderging aangaf veel pijn te hebben, concludeert het college.

De behandeling duurde meerdere uren en vond plaats onder lokale verdoving. Tijdens de operatie gaf de vrouw die de klacht bij het tuchtcollege indiende aan dat ze veel pijn had. De arts vroeg vervolgens of hij de behandeling moest stoppen. Van een patiënt kun je tijdens een operatie echter niet verwachten dat zij zelf besluit de operatie te stoppen, stelt het tuchtcollege. De arts had anders moeten optreden, bijvoorbeeld door meer pijnstilling toe de dienen of zelf te beslissen om de operatie te stoppen.

De vrouw vond ook dat de arts haar voorafgaand aan de operatie geen goede informatie had gegeven over het te verwachten resultaat en de pijn tijdens de behandeling. Volgens het tuchtcollege heeft de arts de vrouw echter wel degelijk voldoende geïnformeerd. Dit zou onder meer blijken uit het medisch dossier.

BIG-register

De arts mocht de operatie uitvoeren omdat hij als arts staat ingeschreven in het BIG-register. Door het volgen van opleidingen en trainingen en het aantal door hem uitgevoerde operaties is hij volgens de eisen van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetisch Chirurgie ook bekwaam om deze operatie uit te voeren.

Het tuchtcollege vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de eisen van bekwaamheid waaraan cosmetische artsen moeten voldoen. Ook moeten er duidelijke richtlijnen komen voor de inrichting van hun praktijk. Vooral omdat elke arts zich cosmetisch arts mag noemen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Michel Cromheecke

26 augustus 2018

De Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie is een belangenbehartigersvereniging en noch een Wetenschappelijke Vereniging noch aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten. Zij zijn niet bevoegd om bekwaamheid in chirurgisch handelen te beoordelen. Zorgverzekeraars zouden nooit met cosmetisch artsen contracten afsluiten daar cosmetisch artsen geen toetsbaar kwaliteitsprofiel hebben. Esthetisch-chirurgische behandelingen vallen echter onder de niet-verzekerde zorg en mogen in Nederland helaas door alle BIG-geregistreerde artsen uitgevoerd worden waardoor er geen enkel toezicht is op hun bekwaamheid en kwaliteit van medisch handelen.

Top