ACTUEEL

'Raad voor Kinderbescherming moet beter communiceren'

De Raad voor de Kinderbescherming moet ouders en kinderen beter informeren en haar maatregelen beter onderbouwen. Want ongeveer de helft van de klachten die binnenkomen bij de Raad gaan over de inhoud van het raadsonderzoek.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Klachtenanalyse van de Raad voor de Kinderbescherming over 2017 die onlangs is gepubliceerd. Ongeveer 0,4 procent van de raadsonderzoeken leidde tot een klacht. In 2017 waren dat er 314, waarvan 33 klachten weer werden ingetrokken. Een derde van de klachten werden (deels) gegrond verklaard.

In 2017 gingen de meeste ingediende klachten over de inhoud van onderzoek en rapport. Ruim een kwart van de ingediende klachten ging over de attitude van de raadsmedewerker. Een tiende van de klachten ging over procedurele fouten.

Begrijpelijk

De commissie stelt daarom in haar aanbevelingen dat er in duidelijker en begrijpelijke taal moet worden gecommuniceerd, altijd hoor en wederhoor moet worden toegepast en foutieve informatie moet worden verwijderd. Bovendien moeten jeugdwerkers inzage verlenen in hun rapportages aan ouders en kinderen.

Actieplan

Overigens komt er een nieuwe manier van klachtafhandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming. Op 6 juni heeft de Tweede Kamer het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen ontvangen. Dat is opgesteld door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis in nauwe samenwerking met het LOC Zeggenschap in de Zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top