HRM

Duizenden zorgwerknemers zoeken loopbaanondersteuning

Meer dan tienduizend mensen die in zorg en welzijn werken, of willen werken, hebben zich aangemeld voor loopbaanondersteuning door 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf'. Dit succes is aanleiding voor CNV Zorg & Welzijn en RegioPlus om het project door te laten lopen.

Initiatiefnemer van het project is werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn, dat uitvoering aan het project geeft met samenwerkingsverband RegioPlus, waarin veertien regionale werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd. Zij streven ernaar om door middel van persoonlijk loopbaanadvies zoveel mogelijk mensen kansen te bieden voor leren en werken in zorg en welzijn. De twee partijen achten dit essentieel om huidige en potentiële medewerkers te ondersteunen bij hun keuze in deze sector.

Meer dan tienduizend werkenden, zij-instromers, carrièreswitchers en herintreders hebben zich gewend tot 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf' voor hulp bij het bepalen van hun loopbaanpad in zorg en welzijn. Initiatiefnemer van het project is CNV Zorg & Welzijn. De werknemersorganisatie en RegioPlus zijn blij dat zoveel kandidaten de weg naar de loopbaanondersteuning hebben gevonden. Ook het ministerie van VWS, dat het project mogelijk maakt, is blij met het enthousiasme voor de hulp bij het vinden van een passende opleiding of baan in zorg en welzijn.

Loopbaankeuzes

De komende jaren zijn meer dan 100 duizend medewerkers extra nodig in de zorg. Ook wisselen jaarlijks ongeveer 180 duizend mensen in de sector van baan. Het in een vroeg stadium begeleiden van deze medewerkers bij hun loopbaankeuzes, helpt bij het behoud van mensen voor de zorg, volgens CNV. "Door tijdens individuele gesprekken inzichtelijk te maken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn, wat dat aan opleiding en training vraagt en bij welke werkgevers in de regio passende vacatures zijn, worden medewerkers begeleid bij het vinden en nemen van de juiste stappen naar een passende baan."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top