ACTUEEL

Overheveling blaast kosten ggz met een miljard op

De overheveling van de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet heeft in 2008 geleid tot meeruitgaven van 1,1 miljard euro.  Waar de kosten van de ggz in de AWBZ  met 2,7 miljard euro daalden, stegen de ggz-uitgaven ten laste van de Zorgverzekeringswet tot bijna 3,8 miljard euro. Dit blijkt uit een inventarisatie van Psy op basis van cijfers van  het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) .

Groeiende vraag

De kostenstijging heeft deels te maken met de groeiende vraag naar ggz. Het CVZ schat dat deze toegenomen vraag tot ruim 500 miljoen euro meer kosten heeft geleid. Daarnaast gelden in de AWBZ en de ZVW andere administratieve termijnen. Hierdoor zijn kosten van vóór de overheveling voor rekening van de Zorgverzekeringswet gekomen, terwijl ook een deel van de kosten voor 2009 in 2008 zijn weg geboekt. Hiermee is een bedrag van 500 miljoen euro gemoeid.

Bulkafspraken

In Psy toont directeur Dick Nieuwpoort van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) zich verbaasd over de cijfers.  Eerstelijnspsychologen hebben naar zijn inschatting zoals verwacht 15 procent meer zorg geleverd in 2008. Maar dit komt neer op een bedrag van nog geen 100 miljoen euro. Nieuwpoort vermoedt dat de kostengroei met name zit in de contracten die zijn afgesloten met andere partijen als  de kinder- en jeugdpsychiatrie en orthopedagogen. Ook bulkafspraken over de levering van kortdurende zorg tussen verzekeraars en franchiseformules als PsyQ en Indigo hebben volgens Nieuwpoort mogelijk een rol gespeeld. Daarmee is wat voorheen langdurige AWBZ-bekostigde ggz was, veranderd in kortdurende ggz betaald uit de zorgverzekering.

Stabilisering

Het CVZ voorziet voor 2009 een stabilisering van de kosten van de ggz. Volgens de prognose komen die uit op ruim 3,4 miljard euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top