HRM

'Vraag naar verslavingsartsen zal toenemen'

Zorginstellingen zitten te springen om psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en kinderartsen. Met name het aantal vacatures voor verslavingsartsen neemt toe. Dit schrijft Medisch Contact, op basis van de Arbeidsmarktmonitor, over het tweede kwartaal van dit jaar, van het Capaciteitsorgaan.

De krapte is verhoudingsgewijs groot; volgens het vakmedium zijn er op elke honderd verslavingsartsen ruim twaalf vacatures. De meeste vacatures voor verslavingsartsen zijn te vinden in Noord-Holland, Flevoland, Limburg en Groningen. De vraag naar verslavingsartsen zal de komende jaren groeien. Dat heeft een aantal redenen, zoals uitstroom van oudere artsen, maar ook sociale en culturele ontwikkelingen. Zo groeit de groep alleenstaanden, die vaker een beroep doen op verslavingsartsen.

Medisch Contact tekent wel aan dat verslavingsartsen een kleine groep vormen. In absolute aantallen domineren alle soorten psychiaters in de kraptecijfers. Verder is er veel vraag naar specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en SEH-artsen.

Opmerkelijk genoeg waren er maar weinig vacatures voor huisartsen, namelijk 67. Dit is wellicht een vertekening van de werkelijke situatie. Volgens het Capaciteitsorgaan zijn er meer vacatures, maar worden deze via bijvoorbeeld social media verspreid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top