ACTUEEL

ZorgkaartNederland schrapt oude reacties bij vaststellen rapportcijfer

ZorgkaartNederland schrapt oude reacties bij vaststellen rapportcijfer

Waarderingssite ZorgkaartNederland heeft de scoringsmethodiek geactualiseerd. Voortaan tellen alleen waarderingen die niet ouder zijn dan vier jaar mee in het cijfer dat zorgverleners of zorginstellingen krijgen.

Tot nu toe telden alle waarderingen mee, ook de waarderingen die bijna tien jaar geleden -toen ZorgkaartNederland de lucht inging- zijn geplaatst. Dit was zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren een doorn in het oog. “In zo’n lange periode kan er veel veranderen bij zorgaanbieders”, erkent ZorgkaartNederland. “De accommodatie bijvoorbeeld: van een kleine praktijk naar een groot, modern gezondheidscentrum, of van een oud ziekenhuis naar een nieuw pand. Ook de organisatie van de zorg is voortdurend in beweging. Er is veel meer samenwerking tussen zorgverleners gekomen, die bovendien veel meer zorg op maat bieden aan hun patiënten. Dit heeft zijn weerslag op de ervaringen van patiënten.”

De Federatie Medisch Specialisten is dan ook blij dat er mede op haar verzoek als lid van de adviesraad van ZorgkaartNederland kritisch is gekeken naar de manier waarop de scores tot stand komen. Dankzij de nieuwe berekening zijn de waarderingen aanzienlijk actueler.

In de nieuwe methode wordt het cijfer berekend over de afgelopen vier jaar, met inbegrip van de lopende maand. Volgens de betrokken partijen past de termijn van vier jaar het beste past bij ZorgkaartNederland. Met dit tijdsbestek is er een goede balans tussen historisch perspectief en betrouwbaarheid.

Meetellen

Circa driekwart van de waarderingen op ZorgkaartNederland blijft met de nieuwe begrenzing meetellen. ZorgkaartNederland stelt op basis van onderzoek dat er pas een betrouwbaar beeld is van een individuele zorgverlener als deze negen of meer waarderingen heeft. Voor instellingen ligt de ondergrens op dertig waarderingen. De teller staat nu op een totaal van ruim 609.000 waarderingen. Per maand komen er ongeveer 11.000 waarderingen bij.

Bewaard

Mensen die langer dan vier jaar geleden hun ervaring met de zorg hebben gedeeld op ZorgkaartNederland, hoeven niet bang te zijn dat dit voor niets is geweest. De oudere waarderingen blijven wel te lezen, alleen komt er nu bij te staan dat het om een oudere waardering gaat. Ze tellen weliswaar niet meer mee voor het gemiddelde cijfer van de zorgaanbieder, maar blijven wel deel uitmaken van het totaal aantal waarderingen.

Zorgvuldig

ZorgkaartNederland toont zich tevreden met de aanpassing van de scoringsmethodiek. Naar eigen zeggen zijn er nauwelijks reviewsites die zo zorgvuldig omgaan met het bewaken van de actualiteit van de waarderingen. Zo heeft ZorgkaartNederland eerst in kaart gebracht hoe andere vergelijkingssites in binnen- en buitenland omgaan met het meewegen van oudere waarderingen en welke termijn ze daarvoor hanteren. Van de 25 onderzochte sites doet naar schatting slechts 20 procent dat.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marijke Blommendaal

3 september 2018

Dit klinkt positief, maar het zou nog mooier zijn als Zorgkaart Nederland de scores koppelt van een aantal gevalideerde klantwaarderingsonderzoeken die zorginstellingen als onderdeel van hun kwaliteitsbeleid zelf uitvoeren. Binnen de huisartsenpraktijk waar ik werk wordt bijvoorbeeld gewerkt met Qualiview. We krijgen jaarlijks ruim 200 cliëntwaarderingen binnen die een zeer betrouwbaar beeld geven. De hierboven genoemde minimum aantallen zouden op basis van 'onderzoek' een betrouwbaar beeld moeten geven. Ik hoor graag welk onderzoek dat is, want naast aantallen is er al een behoorlijk subjectiviteit in wie bereid is pro-actief naar de beoordelingssite Zorgkaart Nederland te gaan. Onze bezoekers vragen we om deel te nemen aan een gevalideerd cliëntwaarderingsonderzoek. Als zorginstellingen/zorgverleners de mogelijkheid krijgen deze te koppelen met Zorgkaart Nederland, dan zal het belang daarvan voor anderen enorm toenemen.

Top