ACTUEEL

NZa doet kostprijsonderzoek ggz en forensische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat een kostprijsonderzoek uitvoeren in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Het onderzoek moet de basis vormen voor een herijking van de tarieven per 2020.

De tarieven voor de meeste prestaties in de ggz en fz zijn sinds 2014 jaarlijks geïndexeerd. Sinds die tijd heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zo is in 2014 is de generalistische basis-ggz ingevoerd. En sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ggz-zorg voor jeugd. Daarnaast werkt de NZa samen met het zorgveld aan een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg.

De uitvraag van kosten over het kalenderjaar 2017 vormt de basis van het onderzoek. Deze uitvraag start in december 2018. Op basis van de uitkomsten berekent een onderzoeksbureau de kostprijzen. Deze vertaalt de NZa vervolgens naar nieuwe, passende tarieven per 2020. Een expertgroep van aanbieders, zorgverzekeraars en branchepartijen is nauw betrokken bij het traject, aldus de NZa.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top