ACTUEEL

Aangifte dood door schuld tegen Drentse ggz-kliniek

De brand in de psychiatrische kliniek van GGZ Drenthe in Emmen waarbij vorig jaar april een 38-jarige man uit Groningen om het leven kwam, had mogelijk kunnen worden voorkomen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. De familie van de overleden cliënt heeft aangifte gedaan tegen de kliniek van dood door schuld.

Instelling geeft fouten toe

Zowel GGZ Drenthe als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voerde onderzoek uit naar de brand. Een woordvoerder van de ggz-instelling gaf vrijdag toe dat er fouten zijn gemaakt. “De protocollen zijn niet volledig nageleefd. De dossiervorming, overdracht en communicatie met de familie hadden beter gekund. Dat blijkt ook uit het onderzoek van de IGZ. We hebben meteen maatregelen genomen en de regels aangescherpt.”

Protocollen brand

Of de brand voorkomen had kunnen worden als de protocollen wel volledig waren nageleefd, wil de woordvoerder niet zeggen. “Het Openbaar Ministerie (OM) doet nog onderzoek naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Pas als die resultaten bekend zijn, kunnen we onze finale conclusie trekken.'' Het OM bevestigt dat de familie van de Groninger aangifte tegen de kliniek heeft gedaan van dood door schuld, maar wil verder niet ingaan op de zaak. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 juli 2011


Artikel 262


1

Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.


2

Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Anoniem

12 juli 2011

Smaad is het opzettelijk zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging. Het doel is het aantasten van iemands reputatie of goede naam. De aantasting kan mondeling, bij schrift of bij afbeelding plaatsvinden. Deze laatste varianten vallen onder het begrip smaadschrift.
Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waarvan men weet dat deze niet waar zijn. Het doel is het aantasten van iemands goede naam of reputatie.

Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet om beschuldigingen waarvan men weet dat ze niet waar zijn. Vaak worden de beschuldigingen aangedikt om het slachtoffer zo veel mogelijk te schaden.

De motieven voor beide delicten verschillen, maar worden vaak gevonden in wraak en frustatie, bijvoorbeeld na het beëindigen van een relatie, na ontslag of verlies.

Anoniem

5 maart 2012

nou,deze rare reacties zijn hier nou niet bepaald op zijn plaats!

Top