ACTUEEL

Dimence en Zorgaccent slaan handen ineen

Ggz-aanbieder Dimence en Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente gaan samenwerken bij de zorg voor ouderen met geronto-psychiatrische problemen. Vooruitlopend op de nieuwbouw van Dimence in Almelo waar een afdeling ouderenpsychiatrie wordt gerealiseerd, zetten de organisaties een klinische en deeltijdvoorziening op.

‘Leemtes’

"Wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouderen met psychiatrische problematiek”, aldus regiodirecteur Peter Bournas van Dimence. “Daarom nemen we het initiatief om samen een passend aanbod te bieden op punten waar nu leemtes zijn in behandel-, begeleidings- en zorgmogelijkheden." Aan de beoogde komst van een klinische- en deeltijdvoorziening voor diagnostiek en kortdurende behandeling gaat nog wel een haalbaarheidsonderzoek vooraf.

Synergie

Binnen de samenwerking levert Dimence behandeling en zorg. De rol van ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente is voornamelijk faciliterend. Daar waar mogelijk worden de synergiemogelijkheden benut met betrekking tot facilitaire ondersteuning, dan wel huisvesting.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top