Tech

Friesland claimt koploperschap in digitale zorg

Friesland claimt koploperschap in digitale zorg

Verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) in de regio Dokkum kunnen binnenkort gebruik maken van nieuwe vormen van digitale zorg. De Friesland, Sionsberg en zorginnovatiebedrijf FocusCura hebben hierover afspraken gemaakt. Met de brede introductie van hartmonitoring thuis en tele-begeleiding voor COPD-patiënten krijgt ook de nieuwe functie van de medisch centrum Sionsberg als zenuwcentrum van digitale zorgverlening reliëf.

Wat DFZ-directeur Bert van der Hoek betreft zet Friesland zich met de nieuwe initiatieven nadrukkelijk op de kaart als ideale e-health-regio. “Juist door de relatief grote afstanden in onze provincie is e-health een uitstekende manier om zorg dichtbij de patiënt te brengen”, aldus Van der Hoek. “Bovendien kennen we een sterke vergrijzing en toenemend aantal chronisch zieken waardoor we de zorg de komende jaren slimmer moeten organiseren, willen we deze toegankelijk houden voor al onze verzekerden. E-health helpt ons dit mogelijk te maken.”

De Friesland ziet de afspraken met Sionsberg en FocusCura als een eerste stap. Ook de andere Friese regio’s worden gestimuleerd om e-health toe te passen en kunnen daarbij gebruik maken van de e-health-kennis en -infrastructuur in Dokkum. De doorontwikkeling van e-health biedt medisch centrum Sionsberg in Dokkum de gelegenheid om het eigen profiel aan te scherpen. Door de jaren is een groot deel van het behandelaanbod uit Dokkum verdwenen. Het ziekenhuis ging in 2014 failliet

Transformatie

Sinds de overname door Cardiologie Centra Nederland (CCN) en de DC Klinieken in 2015 profileert Sionsberg zich als poliklinisch centrum waar inwoners van Noordoost Friesland terecht kunnen met grote en kleine zorgvragen. Daarbij wil Sionsberg “voorop lopen, de bakens verzetten, een voorbeeld stellen van hoe het ook kan in de gezondheidszorg”. Bij dat streven past de rol als achterwacht en servicecentrum voor tele-zorg. “Wij transformeren ons centrum met de uitbreiding van het medisch service centrum tot een zorginstelling van de toekomst waarmee we de druk op spoedzorg en klassieke ziekenhuiszorg kunnen verminderen en zorg zoveel mogelijk bij de patiënt thuis kunnen leveren”, stelt bestuurder Cecile Goldman.

Hartwacht

Sionsberg vervult al een digitale achtervangfunctie voor CCN. Dit HartWacht-programma wordt door de overeenkomst met Sionsberg verder uitgebreid. HartWacht is een tele-monitoring programma voor patiënten met een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en hartfalen. Patiënten kunnen onder andere via een app van zorginnovatiebedrijf Focus Cura meetgegevens doorgeven en worden op afstand in de gaten te houden. Op deze wijze krijgen de patiënten zorg wanneer dat nodig is en worden onnodige polikliniekbezoeken en opnames voorkomen. De eerste patiënten uit Dokkum en omstreken zijn de afgelopen maanden al door de cardiologen in Sionsberg aangesloten op HartWacht.

Longpatiënten

Naast HartWacht biedt Sionsberg onder de naam LongWacht ook een nieuwe e-health-dienst voor COPD-patiënten. Via de cVitals-app van FocusCura beantwoorden patiënten een korte gezondheidsvragenlijst en en meten zij thuis indien geïndiceerd het zuurstofgehalte in hun bloed (SpO2). Op basis van deze gegevens wordt door longartsen en longverpleegkundigen binnen de Sionsberg bepaald of direct contact via de beveiligde videoverbinding nodig is.

Onderzoek

De opstart van LongWacht wordt financieel ondersteund door Stichting De Friesland - onderdeel van De Friesland Zorgverzekeraar. Stichting De Friesland maakt ook begeleidend onderzoek mogelijk. Dit wordt uitgevoerd door de Friese longarts Wouter van Geffen, die internationaal wetenschappelijk onderzoek verricht naar COPD-exacerbaties en in oktober hoopt te promoveren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top